2016-04-26 17:55

2016-04-26 17:55

Ingen försäljning innan årsskiftet

HAMMARÖ: Vindkraftverk ska renoveras för 24 miljoner kronor

De trasiga vindkraftverken vid Vindpark Vänern kan börja renoveras i augusti.
Efter det börjar bolaget leta efter köpare.

I januari beslutade Karlstads kommunfullmäktige att de två trasiga vindkraftverken ska renoveras för drygt 24 miljoner kronor, och att bolaget ska ta fram underlag för att kunna sälja vindparken.

Arbetat har gått framåt – men ännu är inget klart.

– På styrelsemötet den 17 maj ska vi ta ställning till om vi ska genomföra renoveringen i sommar. Just nu jobbar vi med upphandlingar och att få till en projektbudget, säger vd Mats Enmark.

Håller ni budgeten på 24 miljoner kronor?

– Några saker har blivit lite dyrare, men vi har inte fått ihop kalkylen än. Jag räknar med att den är klar nästa vecka.

När kan renoveringen dra i gång?

– Vi hoppas starta arbetet i mitten på augusti. Själva arbetet tar drygt fjorton dagar.

Hur går det med underlaget till försäljningen?

– Vi har haft ett par möten i den frågan och jag hoppas vi har ett underlag klart till juni som vi kan presentera till Karlstad stadshus AB.

Har ni kollat intresset efter köpare?

– Nej, vi har inte tagit några såna initiativ. Vi ska först ha en strategi klar som vi känner oss trygga med. Vi räknar med att skicka ut en förfrågan om försäljning till hösten, då kan en genomförd affär vara klar först efter årsskiftet. Min uppfattning är att försäljningen ska ske så transparent som möjligt – alla som kan tänkas vara intresserade ska få lämna en offert.

I januari beslutade Karlstads kommunfullmäktige att de två trasiga vindkraftverken ska renoveras för drygt 24 miljoner kronor, och att bolaget ska ta fram underlag för att kunna sälja vindparken.

Arbetat har gått framåt – men ännu är inget klart.

– På styrelsemötet den 17 maj ska vi ta ställning till om vi ska genomföra renoveringen i sommar. Just nu jobbar vi med upphandlingar och att få till en projektbudget, säger vd Mats Enmark.

Håller ni budgeten på 24 miljoner kronor?

– Några saker har blivit lite dyrare, men vi har inte fått ihop kalkylen än. Jag räknar med att den är klar nästa vecka.

När kan renoveringen dra i gång?

– Vi hoppas starta arbetet i mitten på augusti. Själva arbetet tar drygt fjorton dagar.

Hur går det med underlaget till försäljningen?

– Vi har haft ett par möten i den frågan och jag hoppas vi har ett underlag klart till juni som vi kan presentera till Karlstad stadshus AB.

Har ni kollat intresset efter köpare?

– Nej, vi har inte tagit några såna initiativ. Vi ska först ha en strategi klar som vi känner oss trygga med. Vi räknar med att skicka ut en förfrågan om försäljning till hösten, då kan en genomförd affär vara klar först efter årsskiftet. Min uppfattning är att försäljningen ska ske så transparent som möjligt – alla som kan tänkas vara intresserade ska få lämna en offert.