2016-04-22 11:04

2016-04-22 11:04

Oro från Lärarnas Riksförbund

HAMMARÖ

– Lärarnas Riksförbund ser med stor oro på det förslag till budget och de förslag till åtgärder som Bildningsnämnden har lämnat till Hammarö kommun.

Det säger Catherine Sonesson, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund Värmland, angående artikeln om en stor föreslagen besparing inom Hammarös bildningsnämnd som NWT tidigare rapporterat om.

Hon säger att konsekvensen kan bli en betydande ökning av arbetsbelastningen för en profession som redan är på gränsen för vad den tål.

– För eleverna innebär detta en sänkt kvalitet av undervisningen samt mindre tid med de vuxna, som de så väl behöver.

Catherine Sonesson säger att man hoppas för sina medlemmars och Hammarös elever skull att kommunen hittar andra konstruktiva och långsiktiga lösningar.

Det säger Catherine Sonesson, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund Värmland, angående artikeln om en stor föreslagen besparing inom Hammarös bildningsnämnd som NWT tidigare rapporterat om.

Hon säger att konsekvensen kan bli en betydande ökning av arbetsbelastningen för en profession som redan är på gränsen för vad den tål.

– För eleverna innebär detta en sänkt kvalitet av undervisningen samt mindre tid med de vuxna, som de så väl behöver.

Catherine Sonesson säger att man hoppas för sina medlemmars och Hammarös elever skull att kommunen hittar andra konstruktiva och långsiktiga lösningar.