2016-04-21 21:00

2016-04-21 21:06

Nämnd måste spara mångmiljonbelopp

HAMMARÖ: "Hoppas att allt inte ska behöva genomföras"

Bildningsnämnden på Hammarö måste spara 19 miljoner kronor. I ett liggande besparingsförslag föreslås bland annat större klasser och färre stödinsatser åt chefer.
– Förslaget är ett ”värstascenario, säger nämndens ordförande, Lillemor Larsson (V).

Besparingar föreslås inom nämndens alla områden.

Det innebär bland annat minskade öppettider för familjecentral och bibliotek. På det senare stället förslås också minskade anslag för inköp av böcker.

Men den största summan ska sparas inom skolan.

I budget för 2017 skriver man att verksamheten enligt jämförelser är kostnadseffektiv, har låga kostnader och ger höga resultatet. Därför krävs det okonventionella lösningar för att spara pengar. Bland annat föreslås:

• Större klasser, vilket kräver att lokaler anpassas

• Flera klasser ska kunna undervisas samtidigt i samlingssalar

• Undervisa i helklass i samtliga ämnen

• Försämra chefernas stöd genom att minska på stödtjänster

• Planera en större del undervisning i lärarnas tjänster. Tre timmars ytterligare undervisning i veckan skulle kunna sänka kostnaderna med runt 15 procent

– Det här förslaget är en del i en budgetprocess, vi hoppas att allt inte ska behöva genomföras, säger Lillemor Larsson.

Blir konsekvenser

Bildningsnämnden skriver att enligt bildningsförvaltningen så går det att göra kostnadssänkningar utan att det drabbar barn och elever. En förändrad organisering av skolan skulle kunna ge kostnadssänkningar inom fler nämnder än bildningsnämnden, då verksamheter som till exempel underhåll, mattransport och lokalvård kan ske på färre ställen.

Samtidigt står det att stora konsekvenser är tänkbara vid så stora kostnadssänkningar som föreslås. Skolan riskerar att inte kunna slutföra det ansvar som kommunen enligt lag har och en ökad arbetsbelastning kan leda till ökade sjukskrivningstal.

– Det vi har redovisat i förslaget är alla de möjligheter vi har till att sänka kostnaderna. Däremot anför vi också att om vi genomför besparingarna så kommer vi kanske inte att kunna uppfylla skollagens alla krav, exempelvis att alla elever har rätt till godkända betyg och en trygg skolmiljö, säger förvaltningschefen Maria Kjällström.

Ärendet avgörs på bildningsnämndens sammanträde den 25 april.

Besparingar föreslås inom nämndens alla områden.

Det innebär bland annat minskade öppettider för familjecentral och bibliotek. På det senare stället förslås också minskade anslag för inköp av böcker.

Men den största summan ska sparas inom skolan.

I budget för 2017 skriver man att verksamheten enligt jämförelser är kostnadseffektiv, har låga kostnader och ger höga resultatet. Därför krävs det okonventionella lösningar för att spara pengar. Bland annat föreslås:

• Större klasser, vilket kräver att lokaler anpassas

• Flera klasser ska kunna undervisas samtidigt i samlingssalar

• Undervisa i helklass i samtliga ämnen

• Försämra chefernas stöd genom att minska på stödtjänster

• Planera en större del undervisning i lärarnas tjänster. Tre timmars ytterligare undervisning i veckan skulle kunna sänka kostnaderna med runt 15 procent

– Det här förslaget är en del i en budgetprocess, vi hoppas att allt inte ska behöva genomföras, säger Lillemor Larsson.

Blir konsekvenser

Bildningsnämnden skriver att enligt bildningsförvaltningen så går det att göra kostnadssänkningar utan att det drabbar barn och elever. En förändrad organisering av skolan skulle kunna ge kostnadssänkningar inom fler nämnder än bildningsnämnden, då verksamheter som till exempel underhåll, mattransport och lokalvård kan ske på färre ställen.

Samtidigt står det att stora konsekvenser är tänkbara vid så stora kostnadssänkningar som föreslås. Skolan riskerar att inte kunna slutföra det ansvar som kommunen enligt lag har och en ökad arbetsbelastning kan leda till ökade sjukskrivningstal.

– Det vi har redovisat i förslaget är alla de möjligheter vi har till att sänka kostnaderna. Däremot anför vi också att om vi genomför besparingarna så kommer vi kanske inte att kunna uppfylla skollagens alla krav, exempelvis att alla elever har rätt till godkända betyg och en trygg skolmiljö, säger förvaltningschefen Maria Kjällström.

Ärendet avgörs på bildningsnämndens sammanträde den 25 april.

Den föreslagna besparingen
Grundskola, förskoleklass, särskola och elevhälsa8 564 000
Fritidshem1 083 000
Förskola5 567 000
Familjecentralen inkl. öppen förskola73 000
Kultur, bibliotek1 805 000
Ungdomsenhet691 000
IT, centrala funktioner, nämnd, utveckling1 211 000
Totalt18 993 000

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.