2016-04-18 20:24

2016-04-19 10:00

Datahallen på Sätterstrand läggs ner

HAMMARÖ: Nu är det klubbat

Majoriteten fick vika sig för oppositionen. På ett extra kommunstyrelsemöte under måndagen beslutades att datahallen ska läggs ner i stället för att gå in i kommunal verksamhet.
Beslutet klubbades senare av fullmäktige.

Hammarös kommunalråd Siw Gidlöf (S) meddelade i mars att Sätterstrand Business Park AB ska avvecklas. Hon menade då att all verksamhet skulle gå in i kommunal regi. Något som oppositionen motsatte sig.

Under måndagen hölls ett extra kommunstyrelsemöte för att besluta om Sätterstrands framtid. Bland annat yrkade (KD) på att datahallen, med sitt betydande värde, ska styckas av och säljas och inte drivas vidare i kommunal regi.

Majoritetens förslag förlorade och oppositionen gjorde gemensam sak med Centern och Vänsterpartiet. Centerns yrkande fick gehör under mötet, som beslutade att datahallen ska läggas ner.

Ärendet kunde genom denna ordning tas upp på måndagseftermiddagens fullmäktigemöte, där beslutet fastställdes efter votering.

Siw Gidlöf, för övrigt även ordförande för Sätterstrand Business Park AB, och (S) reserverade sig mot beslutet.

– Man kan inte vara bakåtsträvare i dagens läge, men det tycker jag att vi är genom det här beslutet, säger hon.

I ett pressmeddelande framför (S) också följande:

”Socialdemokraterna har så långt det är möjligt kompromissat för att skapa förutsättningar för en avveckling av aktiebolaget Sätterstrand Business Park AB. Vi kommer alltid att stå på Hammarö småföretagares sida, och står därför inte bakom beslutet”.

Det formella avvecklingsbeslutet fattas på bolagsstämman i april.

Hammarös kommunalråd Siw Gidlöf (S) meddelade i mars att Sätterstrand Business Park AB ska avvecklas. Hon menade då att all verksamhet skulle gå in i kommunal regi. Något som oppositionen motsatte sig.

Under måndagen hölls ett extra kommunstyrelsemöte för att besluta om Sätterstrands framtid. Bland annat yrkade (KD) på att datahallen, med sitt betydande värde, ska styckas av och säljas och inte drivas vidare i kommunal regi.

Majoritetens förslag förlorade och oppositionen gjorde gemensam sak med Centern och Vänsterpartiet. Centerns yrkande fick gehör under mötet, som beslutade att datahallen ska läggas ner.

Ärendet kunde genom denna ordning tas upp på måndagseftermiddagens fullmäktigemöte, där beslutet fastställdes efter votering.

Siw Gidlöf, för övrigt även ordförande för Sätterstrand Business Park AB, och (S) reserverade sig mot beslutet.

– Man kan inte vara bakåtsträvare i dagens läge, men det tycker jag att vi är genom det här beslutet, säger hon.

I ett pressmeddelande framför (S) också följande:

”Socialdemokraterna har så långt det är möjligt kompromissat för att skapa förutsättningar för en avveckling av aktiebolaget Sätterstrand Business Park AB. Vi kommer alltid att stå på Hammarö småföretagares sida, och står därför inte bakom beslutet”.

Det formella avvecklingsbeslutet fattas på bolagsstämman i april.