2016-03-09 06:00

2016-03-09 06:00

Sätterstrand AB kan avvecklas

HAMMARÖ: Halva egna kapitalet är förbrukat

Sätterstrand Business park AB har varit en följetong av dålig ekonomi.
Nu står ägaren Hammarö kommun inför beslutet att driva bolaget vidare eller avveckla.

Vid senaste styrelsemötet för Sätterstrand Business park AB framkom att bolaget fortsatt går med förlust.

Så mycket att man nu befarar att mer än halva egna bundna kapitalet är förbrukat och styrelsen måste omedelbart se till att göra en kontrollbalansräkning. Gör man inte det inträder ett personligt ansvar för styrelsen för kommande skulder.

– Enligt aktiebolagsformen så måste vi göra det och det tar lite tid, men den pågår nu. Det som händer sedan är att frågan tas upp i kommunfullmäktige och därefter kan styrelsen ha en kontrollstämma där vi bestämmer om vi ska fortsätta driva aktiebolaget eller om det ska avvecklas, säger Siw Gidlöf, Hammarös kommunalråd och ordförande i styrelsen.

Eftersom Hammarö kommun äger lokalerna kommer inte hyresgästerna som finns där att påverkas, även om aktiebolaget avvecklas.

– Verksamheten på Sätterstrand går att ta in i kommunal drift, eftersom både husen och hyresgästerna finns kvar, säger Siw Gidlöf.

Hammarö kommun har under de sex år företagsparken på Sätterstrand varit verksam gått in med närmare 40 miljoner kronor i aktieägartillskott.

– Men kommunen har tjänat på det också, genom hyra för lokalerna. Så räknar man på plus och minus är det inte mycket som kommunen har lagt ut. Det som händer nu är mer eller mindre en juridisk form och ingen större dramatik, säger Siw Gidlöf.

Om Sätterstrand Business park kommer finnas kvar i nuvarande form eller avvecklas avgörs efter fullmäktigemötet den 18 april.

Vid senaste styrelsemötet för Sätterstrand Business park AB framkom att bolaget fortsatt går med förlust.

Så mycket att man nu befarar att mer än halva egna bundna kapitalet är förbrukat och styrelsen måste omedelbart se till att göra en kontrollbalansräkning. Gör man inte det inträder ett personligt ansvar för styrelsen för kommande skulder.

– Enligt aktiebolagsformen så måste vi göra det och det tar lite tid, men den pågår nu. Det som händer sedan är att frågan tas upp i kommunfullmäktige och därefter kan styrelsen ha en kontrollstämma där vi bestämmer om vi ska fortsätta driva aktiebolaget eller om det ska avvecklas, säger Siw Gidlöf, Hammarös kommunalråd och ordförande i styrelsen.

Eftersom Hammarö kommun äger lokalerna kommer inte hyresgästerna som finns där att påverkas, även om aktiebolaget avvecklas.

– Verksamheten på Sätterstrand går att ta in i kommunal drift, eftersom både husen och hyresgästerna finns kvar, säger Siw Gidlöf.

Hammarö kommun har under de sex år företagsparken på Sätterstrand varit verksam gått in med närmare 40 miljoner kronor i aktieägartillskott.

– Men kommunen har tjänat på det också, genom hyra för lokalerna. Så räknar man på plus och minus är det inte mycket som kommunen har lagt ut. Det som händer nu är mer eller mindre en juridisk form och ingen större dramatik, säger Siw Gidlöf.

Om Sätterstrand Business park kommer finnas kvar i nuvarande form eller avvecklas avgörs efter fullmäktigemötet den 18 april.