2016-03-04 06:00

2016-03-04 06:00

Boende är emot byggplaner på Tye

HAMMARÖ: Grannar kommer att överklaga detaljplanen

Ett hundratal boende på västra Tyehalvön har skrivit under en besvärsskrivelse till Hammarö kommun för att protestera mot bygget av 21 villor i området.
– Det handlar om flera punkter, säger Björn Lindskog.

Tiden är ute för att inkomma med synpunkter på detaljplanen för bygget av 21 villor på västra Tye på Hammarö. Och reaktionerna blev många. 83 boende på halvön skrev under en gemensam besvärsskivelser och ytterligare drygt 20 har inkommit från enskilda personer till Hammarö kommun.

En av dem är Björn Lindskog som ser stora avvikelser mellan den nya detaljplanen och den fördjupade översiktsplanen som antogs 2011, som boende och markägare var överens om.

– De skiljer sig på flera punkter. Antal fastigheter har ökat från sju till 21, tomterna har minskat från 2 500 till 1 000 kvadratmeter. Det påverkar områdets karaktär väsentligt mycket mer än sagt då vikten av öppna landskap påpekas tydligt, säger Björn Lindskog.

Livsfarlig vägtrafik

Men det är inte det enda.

– Tynäsvägen är smal och hålig och skulle inte tåla tung byggtrafik. Och eftersom det förmodligen är barnfamiljer som ska bo i villorna så måste det finnas en gång- och cykelväg. Trafiksituationen är livsfarlig som det är nu, fortsätter han.

Han, och de övriga boende, protesterar också mot att det inte går att ta hand om dagvattnet på den egna tomten om det blir för tätt. Det har kommunen löst med att gräva ett dike från området ner till Vänern, över en grannes mark.

– Det är ju en väldigt otidsenlig lösning att bara låta allt rinna ut i Vänern, säger Björn Lindskog.

Den gemensamma besvärsskrivelsen avslutas med att: ”detta kommer att sluta i en rad processer då inget blir exploaterat eftersom vi kommer att överklaga alla avvikelser från den fördjupade översiktsplanen.”

Översvämningsrisk

Wenxuan Zhang, planarkitekt på Hammarö kommun, har haft fullt upp.

– Jag tycker inte att det är fel med fler bostäder i området med tanke på att Hammarö växer och det är bostadsbrist. VA-nätet på Tye är klart nästa sommar så jag ser inga problem med fler villor rent tekniskt, även om landskapet och områdets karaktär kommer att förändras, säger hon.

Klart är redan att det kommer byggas en gång- och cykelväg över VA-ledningarna och dagvattenledningen kommer att dras om så den inte går över grannens tomt.

– Allt dagvatten rinner ut i Vänern på endera sättet så det blir ingen skillnad. För bilvägen finns inga planer i dagsläget, men det finns ritningar på en ny sträckning av Tynäsvägen på östra sidan av Bärstadsskolan, säger hon.

Även länsstyrelsen i Värmland har en del synpunkter på detaljplanen. De anser att översvämningsrisken på väg och i nybyggnader måste utredas vidare eftersom de bedömer att det finns risk för människors hälsa och säkerhet om den antas i nuvarande form.

Tiden är ute för att inkomma med synpunkter på detaljplanen för bygget av 21 villor på västra Tye på Hammarö. Och reaktionerna blev många. 83 boende på halvön skrev under en gemensam besvärsskivelser och ytterligare drygt 20 har inkommit från enskilda personer till Hammarö kommun.

En av dem är Björn Lindskog som ser stora avvikelser mellan den nya detaljplanen och den fördjupade översiktsplanen som antogs 2011, som boende och markägare var överens om.

– De skiljer sig på flera punkter. Antal fastigheter har ökat från sju till 21, tomterna har minskat från 2 500 till 1 000 kvadratmeter. Det påverkar områdets karaktär väsentligt mycket mer än sagt då vikten av öppna landskap påpekas tydligt, säger Björn Lindskog.

Livsfarlig vägtrafik

Men det är inte det enda.

– Tynäsvägen är smal och hålig och skulle inte tåla tung byggtrafik. Och eftersom det förmodligen är barnfamiljer som ska bo i villorna så måste det finnas en gång- och cykelväg. Trafiksituationen är livsfarlig som det är nu, fortsätter han.

Han, och de övriga boende, protesterar också mot att det inte går att ta hand om dagvattnet på den egna tomten om det blir för tätt. Det har kommunen löst med att gräva ett dike från området ner till Vänern, över en grannes mark.

– Det är ju en väldigt otidsenlig lösning att bara låta allt rinna ut i Vänern, säger Björn Lindskog.

Den gemensamma besvärsskrivelsen avslutas med att: ”detta kommer att sluta i en rad processer då inget blir exploaterat eftersom vi kommer att överklaga alla avvikelser från den fördjupade översiktsplanen.”

Översvämningsrisk

Wenxuan Zhang, planarkitekt på Hammarö kommun, har haft fullt upp.

– Jag tycker inte att det är fel med fler bostäder i området med tanke på att Hammarö växer och det är bostadsbrist. VA-nätet på Tye är klart nästa sommar så jag ser inga problem med fler villor rent tekniskt, även om landskapet och områdets karaktär kommer att förändras, säger hon.

Klart är redan att det kommer byggas en gång- och cykelväg över VA-ledningarna och dagvattenledningen kommer att dras om så den inte går över grannens tomt.

– Allt dagvatten rinner ut i Vänern på endera sättet så det blir ingen skillnad. För bilvägen finns inga planer i dagsläget, men det finns ritningar på en ny sträckning av Tynäsvägen på östra sidan av Bärstadsskolan, säger hon.

Även länsstyrelsen i Värmland har en del synpunkter på detaljplanen. De anser att översvämningsrisken på väg och i nybyggnader måste utredas vidare eftersom de bedömer att det finns risk för människors hälsa och säkerhet om den antas i nuvarande form.