2016-02-24 18:06

2016-02-24 18:07

Ingen ifrågasatte när snusbeslutet togs

HAMMARÖ: Snusförbudet infördes helt utan diskussion

Utan snusförnuft. Fullmäktiges ordförande i Hammarö kommun, Leif Bergman (S), är kritisk till snusförbudet på arbetstid – som han själv var med och beslutade om.
– Jag tycker att det här är ett tveksamt beslut. För att uttrycka mig milt.

NWT berättade i förra veckan om policyn som fullmäktige har beslutat om: Från den 1 april får kommunens anställda varken röka eller snusa på arbetstid, ett beslut som väckt stor uppmärksamhet. Kommunalrådet Siw Gidlöf (S) sa dock till NWT att ”det är väldigt få som inte tycker att det är bra”. I verkligheten diskuterades aldrig förslaget av fullmäktige innan beslutet.

– Vi borde ha diskuterat igenom det här mer och tittat på grunderna för förbudet.. Men det gjorde vi inte. Det klubbades igenom helt utan diskussion, säger partikollegan Leif Bergman.

Tandlösa regler

Kritiska röster har höjts och diskussioner har förts kring huruvida kommunen har rätt att inkräkta så mycket på personalens integritet. Men också kring möjligheterna till efterlevnad.

– Det är inte så burdust att det blir repressalier. Det är upp till varje arbetsledare att ta samtal med kollegor som inte följer bestämmelserna, sa Siw Gidlöf tidigare.

Det har också konstaterats att brott mot den nya ordningsregeln inte är ett skäl till uppsägning.

– Sett ur det ljuset så blir ju reglerna lite tandlösa, konstaterar Leif Bergman.

Förslaget var en del i ”ett långt dokument”; hade fullmäktiges ledamöter helt enkelt inte orkat läsa dokumentet, eftersom ingen tog upp frågan till diskussion?

– De hade nog läst. Men man tar väl till sig det som ligger en själv närmast.

Tror du inte att det finns ledamöter som snusar?

– Jodå, det gör det nog.

Bergman säger att inte minst konsekvenserna och efterlevnaden av ett snusförbud borde ha diskuterats.

Som ett huvudskäl till förbudet anförs hälsoaspekten. Ska anställda inom kommunen då inte heller få lov att exempelvis vara hälsofarligt överviktiga?

– Jag förstår den synpunkten. Som jag sagt så gick det här lite fort. Förmodligen gjorde det det i arbetsutskottet också. Vi kommer att diskutera det hela igen, säger Leif Bergman.

NWT har sökt Siw Gidlöf.

NWT berättade i förra veckan om policyn som fullmäktige har beslutat om: Från den 1 april får kommunens anställda varken röka eller snusa på arbetstid, ett beslut som väckt stor uppmärksamhet. Kommunalrådet Siw Gidlöf (S) sa dock till NWT att ”det är väldigt få som inte tycker att det är bra”. I verkligheten diskuterades aldrig förslaget av fullmäktige innan beslutet.

– Vi borde ha diskuterat igenom det här mer och tittat på grunderna för förbudet.. Men det gjorde vi inte. Det klubbades igenom helt utan diskussion, säger partikollegan Leif Bergman.

Tandlösa regler

Kritiska röster har höjts och diskussioner har förts kring huruvida kommunen har rätt att inkräkta så mycket på personalens integritet. Men också kring möjligheterna till efterlevnad.

– Det är inte så burdust att det blir repressalier. Det är upp till varje arbetsledare att ta samtal med kollegor som inte följer bestämmelserna, sa Siw Gidlöf tidigare.

Det har också konstaterats att brott mot den nya ordningsregeln inte är ett skäl till uppsägning.

– Sett ur det ljuset så blir ju reglerna lite tandlösa, konstaterar Leif Bergman.

Förslaget var en del i ”ett långt dokument”; hade fullmäktiges ledamöter helt enkelt inte orkat läsa dokumentet, eftersom ingen tog upp frågan till diskussion?

– De hade nog läst. Men man tar väl till sig det som ligger en själv närmast.

Tror du inte att det finns ledamöter som snusar?

– Jodå, det gör det nog.

Bergman säger att inte minst konsekvenserna och efterlevnaden av ett snusförbud borde ha diskuterats.

Som ett huvudskäl till förbudet anförs hälsoaspekten. Ska anställda inom kommunen då inte heller få lov att exempelvis vara hälsofarligt överviktiga?

– Jag förstår den synpunkten. Som jag sagt så gick det här lite fort. Förmodligen gjorde det det i arbetsutskottet också. Vi kommer att diskutera det hela igen, säger Leif Bergman.

NWT har sökt Siw Gidlöf.