2016-02-17 19:00

2016-02-17 19:07

Kommunalt förbud mot cigg och snus

HAMMARÖ: Åsikterna går isär om ny policy - bra eller fånerier?

Utan snus i trettio dagar försmäktar vi på denna ö.
Hammarö kommun har förädlat Pippi Långstrumps citat och gör från 1 april kommunen helt snus- och rökfri på arbetstid.

Tobaksfri arbetstid. Så lyder beslutet som fattades i kommunfullmäktige på Hammarö vid årsskiftet. Den 1 april ska beslutet träda i kraft och just nu förbereds kurser för rök- och snusavvänjning för alla kommunalt anställda och förtroendevalda som tar emot erbjudandet om hjälp att bryta sina tobaksvanor.

Varför inför ni det är förbudet?

– Inom social verksamhet och på skolorna har det varit rökstopp under fler år. Vi kan inte ha bara två personalgrupper som har det stoppet, ur ett hälsoperspektiv bör det gälla alla. Då tog vi med snuset också, så det handlar om alla tobaksvaror, säger Siw Gidlöf, Hammarös kommunalråd.

Hur många är det som berörs av förbudet?

– Det är drygt 1 200 personer som arbetar inom kommunen. Men hur många som nyttjar tobak idag vet jag inte. Vi har haft flera rökstoppskampanjer över tid.

Röker eller snusar du själv?

– Nej, inte nu längre så det blir lätt för mig. Jag var rökare i en väldig massa år men slutade när jag fick en hjärtinfarkt för 15 år sedan. Jag använder mig själv som exempel för att motivera andra att sluta för så långt ska det inte behöva gå för någon, säger Siw Gidlöf.

Vilken hjälp erbjuder ni för att kunna sluta?

– Vi börjar med rök- och snusavvänjningskurser snart, enskilt eller i grupp, och motiverar till att ta emot det erbjudandet.

Hur ska ni kontrollera att förbudet efterlevs?

– Det är inte så burdust att det blir några repressalier. Det är upp till varje arbetsledare att ta samtal med sina kollegor om de inte följer de bestämmelser som finns på arbetsplatsen. Tobaksfri arbetstid är en av dem. Sen lägger vi oss inte i vad de gör på fritiden.

Hur har de kommunanställda reagerat på beslutet?

– Det är klart det finns blandade känslor kring det här. Men det är väldigt få som inte tycker det är bra. Nu ska det genomföras med riktlinjer och det blir enklare att sluta om man tar emot den här hjälpen, säger Siw Gidlöf.

Sunne först ut

Hammarö är inte den enda kommunen som infört både snus- och rökförbud för anställda under arbetstid. Först ut i länet var Sunne kommun som 1 januari 2012 införde tobaks- och parfymfria arbetsplatser för sina 1 500 anställda och förtroendevalda. Att de även tog med starka dofter som parfym och rakvatten i förbudet var av hänsyn till allergiker.

– Vi informerade om varför vi gjorde det, av arbetsmiljö- och hälsoskäl, och erbjöd rök- och snusavvänjningskurser. Det var 90 personer som gick kursen och efter ett år var 80 procent av dem tobaksfria. Så det är bra, men det är några som tampas med det fortfarande, säger Mats Svärdsén, hälsokonsulent i Sunne kommun.

Var det svårt ett svårt beslut att följa upp?

– Det är upp till varje arbetsledare att se till att vår kommunala policy efterlevs. Det var lite motstånd i början så det var bra att vi la mycket krut på information innan att möta missnöjet med. Jag tycker det är en bra insats, säger Mats Svärdsén.

Någon som inte alls håller med honom är Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen och snusare sedan 25 år.

– Det är fånerier. Det är ett extremt dåligt beslut av flera olika skäl att likställa snus och cigaretter. Snus påverkar inte hur du sköter ditt jobb och utsätter inte någon annan för obehag så vad är logiken? Det är upp till den enskilda vuxna individen att själv avgöra om den vill snusa. Det är bättre för folkhälsan att erbjuda rökavvänjning genom att snusa i stället, säger han.

Tobaksfri arbetstid. Så lyder beslutet som fattades i kommunfullmäktige på Hammarö vid årsskiftet. Den 1 april ska beslutet träda i kraft och just nu förbereds kurser för rök- och snusavvänjning för alla kommunalt anställda och förtroendevalda som tar emot erbjudandet om hjälp att bryta sina tobaksvanor.

Varför inför ni det är förbudet?

– Inom social verksamhet och på skolorna har det varit rökstopp under fler år. Vi kan inte ha bara två personalgrupper som har det stoppet, ur ett hälsoperspektiv bör det gälla alla. Då tog vi med snuset också, så det handlar om alla tobaksvaror, säger Siw Gidlöf, Hammarös kommunalråd.

Hur många är det som berörs av förbudet?

– Det är drygt 1 200 personer som arbetar inom kommunen. Men hur många som nyttjar tobak idag vet jag inte. Vi har haft flera rökstoppskampanjer över tid.

Röker eller snusar du själv?

– Nej, inte nu längre så det blir lätt för mig. Jag var rökare i en väldig massa år men slutade när jag fick en hjärtinfarkt för 15 år sedan. Jag använder mig själv som exempel för att motivera andra att sluta för så långt ska det inte behöva gå för någon, säger Siw Gidlöf.

Vilken hjälp erbjuder ni för att kunna sluta?

– Vi börjar med rök- och snusavvänjningskurser snart, enskilt eller i grupp, och motiverar till att ta emot det erbjudandet.

Hur ska ni kontrollera att förbudet efterlevs?

– Det är inte så burdust att det blir några repressalier. Det är upp till varje arbetsledare att ta samtal med sina kollegor om de inte följer de bestämmelser som finns på arbetsplatsen. Tobaksfri arbetstid är en av dem. Sen lägger vi oss inte i vad de gör på fritiden.

Hur har de kommunanställda reagerat på beslutet?

– Det är klart det finns blandade känslor kring det här. Men det är väldigt få som inte tycker det är bra. Nu ska det genomföras med riktlinjer och det blir enklare att sluta om man tar emot den här hjälpen, säger Siw Gidlöf.

Sunne först ut

Hammarö är inte den enda kommunen som infört både snus- och rökförbud för anställda under arbetstid. Först ut i länet var Sunne kommun som 1 januari 2012 införde tobaks- och parfymfria arbetsplatser för sina 1 500 anställda och förtroendevalda. Att de även tog med starka dofter som parfym och rakvatten i förbudet var av hänsyn till allergiker.

– Vi informerade om varför vi gjorde det, av arbetsmiljö- och hälsoskäl, och erbjöd rök- och snusavvänjningskurser. Det var 90 personer som gick kursen och efter ett år var 80 procent av dem tobaksfria. Så det är bra, men det är några som tampas med det fortfarande, säger Mats Svärdsén, hälsokonsulent i Sunne kommun.

Var det svårt ett svårt beslut att följa upp?

– Det är upp till varje arbetsledare att se till att vår kommunala policy efterlevs. Det var lite motstånd i början så det var bra att vi la mycket krut på information innan att möta missnöjet med. Jag tycker det är en bra insats, säger Mats Svärdsén.

Någon som inte alls håller med honom är Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen och snusare sedan 25 år.

– Det är fånerier. Det är ett extremt dåligt beslut av flera olika skäl att likställa snus och cigaretter. Snus påverkar inte hur du sköter ditt jobb och utsätter inte någon annan för obehag så vad är logiken? Det är upp till den enskilda vuxna individen att själv avgöra om den vill snusa. Det är bättre för folkhälsan att erbjuda rökavvänjning genom att snusa i stället, säger han.