2016-01-14 17:55

2016-01-14 17:55

Avtalet om gymnasiet sägs upp – Karlstad får betala

SKOLA: Skulle egentligen ha gällt till 2025

Sommaren 2014 stängdes Hammarögymnasiet. Nu har ett avtal om framtiden för lokalerna arbetats fram.
Tanken är att Karlstads kommun blir lösta från kontraktet som gäller till 2025 samtidigt som man ersätter Hammarö kommun med 11,8 miljoner kronor.

Det har dragit ut på tiden med vad som ska hända med Hammarögymnasiets 8 700 kvadratmeter stora lokaler efter nedläggningen. Efter branden på Götetorpsskolan har verksamheten tillfälligt flyttat till den gamla gymnasieskolan.

Men nu har en långsiktig lösning för byggnaderna som ägs av Hammarö kommun tagits fram. Den innebär att hyresavtalet mellan Hammarö kommun och Karlstads kommun upphörde att gälla redan den 31 december 2015.

Det nuvarande avtalet de två kommunerna emellan tecknades 2005 efter en investering i lokalerna på 60 miljoner kronor och innebär att Karlstads kommun är hyresgäst till 2025. Men efter som verksamheten är avslutad vill båda parter bryta det avtalet där Karlstads kommun betalar en hyra per år på 6,8 miljoner kronor.

Hammarö kommun har i stället efter en utredning bestämt sig för att kvarstå som ägare och planerar att utnyttja lokalerna som är värderade till 20 miljoner kronor till annan kommunal verksamhet. Därför ska det bokförda värdet skrivas ner från 34 till 20 miljoner kronor i samband med bokslutet för 2015.

I detta bidrar Karlstads kommun med 11,8 miljoner kronor vilket motsvarar kommunens andel (82,5 procent) av den gemensamma gymnasienämndens kostnader. Finansieringen sker från rörelsekapitalet.

Både för Karlstads kommuns och Hammarös del tas det beslut i frågan i samband med de båda kommunstyrelsernas möten på tisdag.

Det har dragit ut på tiden med vad som ska hända med Hammarögymnasiets 8 700 kvadratmeter stora lokaler efter nedläggningen. Efter branden på Götetorpsskolan har verksamheten tillfälligt flyttat till den gamla gymnasieskolan.

Men nu har en långsiktig lösning för byggnaderna som ägs av Hammarö kommun tagits fram. Den innebär att hyresavtalet mellan Hammarö kommun och Karlstads kommun upphörde att gälla redan den 31 december 2015.

Det nuvarande avtalet de två kommunerna emellan tecknades 2005 efter en investering i lokalerna på 60 miljoner kronor och innebär att Karlstads kommun är hyresgäst till 2025. Men efter som verksamheten är avslutad vill båda parter bryta det avtalet där Karlstads kommun betalar en hyra per år på 6,8 miljoner kronor.

Hammarö kommun har i stället efter en utredning bestämt sig för att kvarstå som ägare och planerar att utnyttja lokalerna som är värderade till 20 miljoner kronor till annan kommunal verksamhet. Därför ska det bokförda värdet skrivas ner från 34 till 20 miljoner kronor i samband med bokslutet för 2015.

I detta bidrar Karlstads kommun med 11,8 miljoner kronor vilket motsvarar kommunens andel (82,5 procent) av den gemensamma gymnasienämndens kostnader. Finansieringen sker från rörelsekapitalet.

Både för Karlstads kommuns och Hammarös del tas det beslut i frågan i samband med de båda kommunstyrelsernas möten på tisdag.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.