2016-01-08 19:17

2016-01-08 19:17

Kräver anmälan

HAMMARÖ

En elev på en grundskola i Hammarö kommun utsattes vid fyra tillfällen för kränkande behandling och hamnade i slagsmål med en annan elev på skolan.

Skolan har utrett händelserna och även vidtagit åtgärder, men rektorn har inte anmält alla händelserna till kommunen. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret och rektorns anmälningsskyldighet till huvudmannen gäller alla situationer där barn upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. Nu kräver Barn- och elevombudet att skolan ser till alla misstänka kränkningar anmäls framöver.

Skolan har utrett händelserna och även vidtagit åtgärder, men rektorn har inte anmält alla händelserna till kommunen. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret och rektorns anmälningsskyldighet till huvudmannen gäller alla situationer där barn upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. Nu kräver Barn- och elevombudet att skolan ser till alla misstänka kränkningar anmäls framöver.