2016-01-03 18:35

2016-01-03 18:35

All verksamhet till nya lokaler

SKOGHALL: nya lokaler till barnen

Götetorps skola och förskolas lokaler är inte längre brukbara efter branden på nyårsafton. Hela lågstadiedelen är förstörd och övriga delar är rökskadade.
– Det är ungefär halva byggnaden som brunnit ner, och resten behöver saneras, säger Caroline Depui, kommunchef på Hammarö.

Undervisningen startar igen den 11 januari och då ska all verksamhet flyttas till lokalerna som tidigare tillhörde Hammarö utbildningscenter (HUC), som ligger en knapp kilometer från Götetorps skola.

– Det är väldigt fina lokaler, men det behövs möbler och sådant för att kunna bedriva undervisning, säger Caroline Depui.

Arbetet med att ställa i ordning lokalerna på HUC påbörjas i veckan. Först ska de börja med att inventera vad som finns tillgängligt i kommunen och vad som finns kvar på skolan. Sedan får de se vad som behöver köpas in.

Säkra upp

Området runt om HUC behöver också kollas över. Skolområdet behöver göras säkert för barnen att vistas på. Bland annat kan det behövas staket då det kommer finnas förskolebarn.

Beslutet om att flytta alla skolbarn togs trots att övriga lokaler i stort sätt är intakta. Största anledningen är för att barnen ska känna en trygghet och kontinuitet i sin skogång trots nya lokaler.

Hela terminen

Kommunen räknar med att skolverksamheten kommer att hållas i de tillfälliga lokalerna under hela kommande vårtermin.

Hur går ni vidare med återuppbyggnad av skolan?

– Så långt har vi inte kommit. Först ska försäkringsbolaget komma och kolla på skadorna. Vi har främst varit inriktade på att lösa lokaler, säger Caroline Depui.

Undervisningen startar igen den 11 januari och då ska all verksamhet flyttas till lokalerna som tidigare tillhörde Hammarö utbildningscenter (HUC), som ligger en knapp kilometer från Götetorps skola.

– Det är väldigt fina lokaler, men det behövs möbler och sådant för att kunna bedriva undervisning, säger Caroline Depui.

Arbetet med att ställa i ordning lokalerna på HUC påbörjas i veckan. Först ska de börja med att inventera vad som finns tillgängligt i kommunen och vad som finns kvar på skolan. Sedan får de se vad som behöver köpas in.

Säkra upp

Området runt om HUC behöver också kollas över. Skolområdet behöver göras säkert för barnen att vistas på. Bland annat kan det behövas staket då det kommer finnas förskolebarn.

Beslutet om att flytta alla skolbarn togs trots att övriga lokaler i stort sätt är intakta. Största anledningen är för att barnen ska känna en trygghet och kontinuitet i sin skogång trots nya lokaler.

Hela terminen

Kommunen räknar med att skolverksamheten kommer att hållas i de tillfälliga lokalerna under hela kommande vårtermin.

Hur går ni vidare med återuppbyggnad av skolan?

– Så långt har vi inte kommit. Först ska försäkringsbolaget komma och kolla på skadorna. Vi har främst varit inriktade på att lösa lokaler, säger Caroline Depui.