2015-11-05 06:00

2015-11-05 09:58

Martin och familjen vill ha sin tomt återställd

HAMMARÖ: Mycket har gått fel sedan bostadsområdet började byggas runt familjens hus

Fem stora granar är borta, ledningar till vatten, internet, tv och telefoni har kapats, delar av en häck är nedkörd och en nedkörd luftledning skapade glapp i elektroniken så frysen totalförstördes.
– Ledningar går ju att fixa men 70-åriga granar är svåra att ersätta, säger Martin Petersson.

Redan 2013 fanns den nya detaljplanen över södra Lövnäs, Rosenlund, på Hammarö klar. Tre år tidigare fanns fyra villatomer avstyckade på området och en av dem blev bebyggd av företaget BoBygg. Den enplansvillan köpte Martin Petersson och hans familj det året 2010 och flyttade in.

På platsen fanns tidigare en gammal gård och runt omkring huset fanns skog och ängsmark. Utanför huset går Lövnäsleden som är tungt trafikerad eftersom det är vägen som går från Karlstad och Skoghall och vidare ut på ön. Därför var familjen extra nöjd med de fem stora 70 år gamla granar vid tomtgränsen som avskilde dem från vägen.

– Granarna var ett perfekt skydd på många sätt. De minskade buller och insyn från vägen, de gav svalka på sommaren till sovrummet som vi har på den sidan och de skyddade mot den kalla blåsten på höst och vinter. Dessutom dricker så stora träd mycket vatten och tog hand om dräneringen av regnvatten effektivt, säger villaägaren Martin Petersson.

Granarna fungerade också som en mysig koja för yngsta dottern, femåriga Hilda.

– Det var så bra att hon var där så visste vi att hon inte försvann iväg in i den större skogen.

Granarna låg kapade

Familjen var medvetna om att området skulle bebyggas. De tre exploatörerna är Lundbergs AB, som själva har nio redan bokade villatomter, BoBygg, som har nio villatomter som de bebygger och sedan säljer, och Nordisk Boutveckling, som bygger drygt 50 radhus.

Men det dröjde till nu i sommar innan bygget kom i gång. Mellan juni och augusti avverkades all skog i området av Skogssällskapet på uppdrag av Lundbergs. Inklusive de fem stora granarna på familjen Peterssons tomt.

– En dag var de bara borta. De låg nedsågade här och fraktades sedan bort. Vi fick alltså inte ens tillgång till veden från våra granar, säger Martin Petersson.

Det är inte det enda som gått snett sedan bygget drog i gång. Sedan entreprenören Skanska nu i höst påbörjade arbetet med gator, belysning, vatten, avlopp och fiberdragning har problemen för familjen avlöst varandra.

– De har grävt av linan till internet, tv och telefoni och det har inte fungerat på åtta veckor nu. En luftledning med ström till huset kapades och orsakade en förhöjd spänning in som ledde till att frysen slogs ut och all mat förstördes. Den är körd så vi har fått beställa en ny som ska komma snart.

– De pluggade också igen vattenledningen i tron att det var något gammalt. Så vi var utan vatten medan de grävde fram och kopplade på den igen. Och så har en del av vår egenplanterade häck på framsidan körts sönder.

Diken istället för vall

Allt det som Skanska orsakat säger Martin Petersson att de hanterat på ett bra sätt.

– Det är sånt som kan hända när man gräver och skapar ett helt nytt bostadsområde. Och de har varit väldigt snabba med att åtgärda felen och har dessutom fyllt upp och jämnat ut tomten åt oss. Det är på leverantörsnivå det fortsatt krångla med bredband, tv och fast telefoni. Det var inte det roligaste höstlovet utan fyra barn hemma och inget internet, säger han.

Ytterligare ett orosmoment, med små barn springande, är den vattenfyllda damm som skapats vid sidan av huset.

– Jag vet faktiskt inte vad kommunen har tänkt med dammen. Dagvattensrören är nedgrävda fram till vår tomt ungefär, där övergår de i vattenfyllda diken som rinner ner i dammen. Vid halva vår tomtgräns slutar också bullervallen eftersom stora diken är uppgrävda. På planritningen ser den ut att täcka hela tomten. Det påverkar oss såklart negativt. Det ser inte ut som att något av det vi blivit lovade kommer att infrias.

Får viss kompensation

Familjen vill åtminstone ha kompensation för den granhäck de berövats.

– Lundbergs erbjuder oss en genant låg kompensation och då skulle vi behöva göra allt jobb med återplantering själva. Jag har räknat på det och det skulle kosta 1,75 miljoner kronor att återplantera stora träd inklusive två års skötsel för att se att de rotar sig. Bara att plantera en tujahäck på de 25 meter det handlar om skulle kosta 90 000 kronor.

Lundbergs medger att de gjort fel och att det var ett misstag att ta ner granarna.

– Vi har svarat honom på hans krav och kommit med ett annat erbjudande. Vad det handlar om i kronor vill jag inte prata om i media, det tycker jag ska hållas mellan oss och familjen. Men vi är fortfarande inte överens, säger Peter Lundgren, regionchef för Karlstad, Arvika, Örebro och Göteborg på Lundbergs.

Redan 2013 fanns den nya detaljplanen över södra Lövnäs, Rosenlund, på Hammarö klar. Tre år tidigare fanns fyra villatomer avstyckade på området och en av dem blev bebyggd av företaget BoBygg. Den enplansvillan köpte Martin Petersson och hans familj det året 2010 och flyttade in.

På platsen fanns tidigare en gammal gård och runt omkring huset fanns skog och ängsmark. Utanför huset går Lövnäsleden som är tungt trafikerad eftersom det är vägen som går från Karlstad och Skoghall och vidare ut på ön. Därför var familjen extra nöjd med de fem stora 70 år gamla granar vid tomtgränsen som avskilde dem från vägen.

– Granarna var ett perfekt skydd på många sätt. De minskade buller och insyn från vägen, de gav svalka på sommaren till sovrummet som vi har på den sidan och de skyddade mot den kalla blåsten på höst och vinter. Dessutom dricker så stora träd mycket vatten och tog hand om dräneringen av regnvatten effektivt, säger villaägaren Martin Petersson.

Granarna fungerade också som en mysig koja för yngsta dottern, femåriga Hilda.

– Det var så bra att hon var där så visste vi att hon inte försvann iväg in i den större skogen.

Granarna låg kapade

Familjen var medvetna om att området skulle bebyggas. De tre exploatörerna är Lundbergs AB, som själva har nio redan bokade villatomter, BoBygg, som har nio villatomter som de bebygger och sedan säljer, och Nordisk Boutveckling, som bygger drygt 50 radhus.

Men det dröjde till nu i sommar innan bygget kom i gång. Mellan juni och augusti avverkades all skog i området av Skogssällskapet på uppdrag av Lundbergs. Inklusive de fem stora granarna på familjen Peterssons tomt.

– En dag var de bara borta. De låg nedsågade här och fraktades sedan bort. Vi fick alltså inte ens tillgång till veden från våra granar, säger Martin Petersson.

Det är inte det enda som gått snett sedan bygget drog i gång. Sedan entreprenören Skanska nu i höst påbörjade arbetet med gator, belysning, vatten, avlopp och fiberdragning har problemen för familjen avlöst varandra.

– De har grävt av linan till internet, tv och telefoni och det har inte fungerat på åtta veckor nu. En luftledning med ström till huset kapades och orsakade en förhöjd spänning in som ledde till att frysen slogs ut och all mat förstördes. Den är körd så vi har fått beställa en ny som ska komma snart.

– De pluggade också igen vattenledningen i tron att det var något gammalt. Så vi var utan vatten medan de grävde fram och kopplade på den igen. Och så har en del av vår egenplanterade häck på framsidan körts sönder.

Diken istället för vall

Allt det som Skanska orsakat säger Martin Petersson att de hanterat på ett bra sätt.

– Det är sånt som kan hända när man gräver och skapar ett helt nytt bostadsområde. Och de har varit väldigt snabba med att åtgärda felen och har dessutom fyllt upp och jämnat ut tomten åt oss. Det är på leverantörsnivå det fortsatt krångla med bredband, tv och fast telefoni. Det var inte det roligaste höstlovet utan fyra barn hemma och inget internet, säger han.

Ytterligare ett orosmoment, med små barn springande, är den vattenfyllda damm som skapats vid sidan av huset.

– Jag vet faktiskt inte vad kommunen har tänkt med dammen. Dagvattensrören är nedgrävda fram till vår tomt ungefär, där övergår de i vattenfyllda diken som rinner ner i dammen. Vid halva vår tomtgräns slutar också bullervallen eftersom stora diken är uppgrävda. På planritningen ser den ut att täcka hela tomten. Det påverkar oss såklart negativt. Det ser inte ut som att något av det vi blivit lovade kommer att infrias.

Får viss kompensation

Familjen vill åtminstone ha kompensation för den granhäck de berövats.

– Lundbergs erbjuder oss en genant låg kompensation och då skulle vi behöva göra allt jobb med återplantering själva. Jag har räknat på det och det skulle kosta 1,75 miljoner kronor att återplantera stora träd inklusive två års skötsel för att se att de rotar sig. Bara att plantera en tujahäck på de 25 meter det handlar om skulle kosta 90 000 kronor.

Lundbergs medger att de gjort fel och att det var ett misstag att ta ner granarna.

– Vi har svarat honom på hans krav och kommit med ett annat erbjudande. Vad det handlar om i kronor vill jag inte prata om i media, det tycker jag ska hållas mellan oss och familjen. Men vi är fortfarande inte överens, säger Peter Lundgren, regionchef för Karlstad, Arvika, Örebro och Göteborg på Lundbergs.