2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Besked om Hammarö-gymnasiets lokaler dröjer

HAMMARÖ: Kommunerna i diskussioner

Det är fortfarande oklart hur det blir med Hammarögymnasiets tomma lokaler. Hammarö kommun vill ta över kontraktet från Karlstad – men det dröjer.

I somras berättade NWT att stora delar av gamla Hammarögymnasiet fortfarande stod tomt. Av 8 000 kvadratmeter saknade knappt 90 procent en fast hyresgäst.

Att ha så stora lokaler stående tomma kostar. Karlstads kommun har ett hyreskontrakt som sträcker sig fram till 2025, och hyran ligger på omkring åtta miljoner kronor om året.

Vill ta över

Fortfarande finns inga besked om vad som kommer att hända med den gamla gymnasieskolan. Men Hammarö, som äger lokalerna, vill ta över hyreskontraktet.

– Vi håller på att resonera med Karlstad om hyresavtalet, säger kommunalrådet på Hammarö, Siw Gidlöf (S).

– Kåken står på Hammarö kommuns mark och kommunen har byggt den och kostat på den. Det är klart att vi ska ha full rådighet över lokalen.

De tidigare skollokalerna har i Karlstads kommun lyfts som en tänkbar plats för ett flyktingboende.

– Vi har sett att det skulle kunna vara ett lämpligt alternativ, säger Hans Wennerholm, teknik- och fastighetsdirektör i Karlstad.

– Vi har haft uppe frågan men det är Hammarö kommun som i så fall måste anmäla den till länsstyrelsen.

Det är i alla fall i nuläget inte aktuellt, meddelar Hammarö kommun.

– Inte just nu. Eftersom diskussionerna pågår med Karlstad så vill vi få det klart i första ledet, säger Caroline Depui, kommunchef på Hammarö.

I somras berättade NWT att stora delar av gamla Hammarögymnasiet fortfarande stod tomt. Av 8 000 kvadratmeter saknade knappt 90 procent en fast hyresgäst.

Att ha så stora lokaler stående tomma kostar. Karlstads kommun har ett hyreskontrakt som sträcker sig fram till 2025, och hyran ligger på omkring åtta miljoner kronor om året.

Vill ta över

Fortfarande finns inga besked om vad som kommer att hända med den gamla gymnasieskolan. Men Hammarö, som äger lokalerna, vill ta över hyreskontraktet.

– Vi håller på att resonera med Karlstad om hyresavtalet, säger kommunalrådet på Hammarö, Siw Gidlöf (S).

– Kåken står på Hammarö kommuns mark och kommunen har byggt den och kostat på den. Det är klart att vi ska ha full rådighet över lokalen.

De tidigare skollokalerna har i Karlstads kommun lyfts som en tänkbar plats för ett flyktingboende.

– Vi har sett att det skulle kunna vara ett lämpligt alternativ, säger Hans Wennerholm, teknik- och fastighetsdirektör i Karlstad.

– Vi har haft uppe frågan men det är Hammarö kommun som i så fall måste anmäla den till länsstyrelsen.

Det är i alla fall i nuläget inte aktuellt, meddelar Hammarö kommun.

– Inte just nu. Eftersom diskussionerna pågår med Karlstad så vill vi få det klart i första ledet, säger Caroline Depui, kommunchef på Hammarö.