2015-10-16 14:37

2015-10-16 14:37

Festmässa med biskopen

HAMMARÖ

Nu på söndag bjuds alla församlingsmedlemmar in till biskop Esbjörn Hagbergs festmässa i Hammarö kyrka.

Festmässan är avslutningen på biskopens visitation i Hammarö församling. Biskopen har bland annat träffat anställda och förtroendevalda i olika sammanhang och samtalat om församlingens diakonala och pedagogiska arbete.

Festmässan inleds med gudstjänst och predikan av och med Esbjörn Hagberg där också församlingens kyrkomusiker och körer medverkar. Efter gudstjänsten inbjuds till en enklare kyrklunch där biskopen håller sitt visitationstal, han ska bland annat reflektera över det han upplevt på Hammarö.

Festmässan är avslutningen på biskopens visitation i Hammarö församling. Biskopen har bland annat träffat anställda och förtroendevalda i olika sammanhang och samtalat om församlingens diakonala och pedagogiska arbete.

Festmässan inleds med gudstjänst och predikan av och med Esbjörn Hagberg där också församlingens kyrkomusiker och körer medverkar. Efter gudstjänsten inbjuds till en enklare kyrklunch där biskopen håller sitt visitationstal, han ska bland annat reflektera över det han upplevt på Hammarö.