2015-10-14 12:43

2015-10-14 13:49

Vindparken kräver 80 miljoner

HAMMARÖ: Problemen bara fortsätter

(UPPDATERAD) Karlstad och Hammarö kommuner måste skjuta till mer pengar för att rädda Vindpark Vänern. Totalt 80 miljoner kronor i form av aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti.
På måndag hålls ett informationsmöte för samtliga ägare.

hittills uppgår förlusten i bolaget till 252 miljoner kronor.

Kommunerna har vid flera tillfällen gått in med kapitaltillskott och nu är det dags igen för att undvika tvångslikvidation.

För att klara detta krävs:

• att Karlstad och Hammarö kommuner går in med 50 miljoner i aktieägartillskott.

• att kommunerna även ställer ut en kapitaltäckningsgaranti på 30 miljoner kronor, om bolagets egna kapital tar slut.

Ska upp nästa vecka

Politikerna i Karlstad ska behandla ärendet på kommunstyrelsen den 20 oktober.

I tjänsteskrivelsen betonas att oavsett vad kommunerna beslutar så finns det ingen möjlighet att undkomma det stora underskottet. ”Vid en likvidation uppstår i stället en kostnad direkt i respektive kommun när bolaget inte kan betala tillbaka sina lån. En likvidation innebär därmed minst samma totala kostnad som ett kapitaltillskott”.

– Ja, det är ju inte så mycket annat att göra om inte vi ska försätta bolaget i konkurs, säger Linda Larsson (S), 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen i Karlstad.

– Och vid en konkurs skulle inte långivarna få tillbaka sina pengar – och det är ju vi det. Men jag ska inte säga att det är enkelt beslut, det är klart att det är tufft när det handlar om så mycket pengar, men vi har som sagt inte så många andra alternativ.

Vindpark Vänern Kraft AB ägs av Karlstads Energi, KBAB och Hammarö kommun. På måndag hålls ett informationsmöte för respektive kommunstyrelse och där ska två frågor avhandlas:

– Vi ska få information från vindparkstyrelsen och först och främst handlar det om kapitaltillskottet. Den andra delen är framtidsfrågan, säger Per-Samuel Nisser (M), ordförande för kommunstyrelsen i Karlstad.

Två verk står stilla

Där finns färre svar att få. I dagsläget står två av fem vindkraftverk stilla och några beslut om hur detta ska hanteras finns ännu inte:

– Ska vi renovera eller se andra handlingsmöjligheter? Det har vi inte tagit ställning till än, säger Linda Larsson.

hittills uppgår förlusten i bolaget till 252 miljoner kronor.

Kommunerna har vid flera tillfällen gått in med kapitaltillskott och nu är det dags igen för att undvika tvångslikvidation.

För att klara detta krävs:

• att Karlstad och Hammarö kommuner går in med 50 miljoner i aktieägartillskott.

• att kommunerna även ställer ut en kapitaltäckningsgaranti på 30 miljoner kronor, om bolagets egna kapital tar slut.

Ska upp nästa vecka

Politikerna i Karlstad ska behandla ärendet på kommunstyrelsen den 20 oktober.

I tjänsteskrivelsen betonas att oavsett vad kommunerna beslutar så finns det ingen möjlighet att undkomma det stora underskottet. ”Vid en likvidation uppstår i stället en kostnad direkt i respektive kommun när bolaget inte kan betala tillbaka sina lån. En likvidation innebär därmed minst samma totala kostnad som ett kapitaltillskott”.

– Ja, det är ju inte så mycket annat att göra om inte vi ska försätta bolaget i konkurs, säger Linda Larsson (S), 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen i Karlstad.

– Och vid en konkurs skulle inte långivarna få tillbaka sina pengar – och det är ju vi det. Men jag ska inte säga att det är enkelt beslut, det är klart att det är tufft när det handlar om så mycket pengar, men vi har som sagt inte så många andra alternativ.

Vindpark Vänern Kraft AB ägs av Karlstads Energi, KBAB och Hammarö kommun. På måndag hålls ett informationsmöte för respektive kommunstyrelse och där ska två frågor avhandlas:

– Vi ska få information från vindparkstyrelsen och först och främst handlar det om kapitaltillskottet. Den andra delen är framtidsfrågan, säger Per-Samuel Nisser (M), ordförande för kommunstyrelsen i Karlstad.

Två verk står stilla

Där finns färre svar att få. I dagsläget står två av fem vindkraftverk stilla och några beslut om hur detta ska hanteras finns ännu inte:

– Ska vi renovera eller se andra handlingsmöjligheter? Det har vi inte tagit ställning till än, säger Linda Larsson.