2015-09-25 06:00

2015-09-25 06:00

Verksamheten växer - vad gör kommunen?

HAMMARÖ: Industriexpansion krockar med villaträdgårdar och cykelbanor

Intressekonflikt. Å ena sidan expanderande industri, å andra sidan villaområde med cyklande barn. Just nu växer irritationen på Hallersrud över att Hammarö kommun inte är tydlig i sin plan hur bostadsområdet ska se ut.

Familjen Jonsson äger en jordbruksfastighet, en villatomt och en industritomt på Hallersrud där sönerna Richard och Benny Jonsson driver företaget Hammarö maskin och smide. De reparerar och handlar med begagnad jordbruks- och andra maskiner sedan snart 15 år.

Och det går bra. De har nyligen anställt ytterligare en person, och är nu fyra, och handlar med maskiner av stora värden. Maskinerna svämmar över på både gärden och dikesren mot Hallersrudsvägen, som är genomfartsled för alla boende. Den parallella cykelvägen ingår i ett populärt träningsstråk ut mot motionscentralen Kilenegården och är cykelväg för skolbarn.

Mycket klagomål

De närmaste grannarna är minst sagt bekymrade. Den stora mängden maskindelar som ligger öppet ute förfular området och det blir trångt när trailers ska lasta och lossa maskiner på vägen utanför företaget, enligt flera klagomål till kommunen.

När så Hammarö kommun köpte loss en ödetomt på 10 000 kvadratmeter mittemot företaget, där de skulle kunna expandera och flytta in maskinparken i en hall, blev reaktionerna starka.

Grannarna JO-anmälde kommunen i maj i år för att inte ha inbjudit till medborgardialog om det nya bygglov de tänkte ge till industrin. Enligt JO-anmälan vill man även att det utreds om kommunen mörklagt och undanhållit information som varit av stor vikt för de boende på Hallersrud.

Skrotar inte

De massiva protesterna mot expansion av industri i bostadsområdet ledde till att Hammarö kommuns miljö- och byggnadsnämnd beslutade att upphäva förhandsbeskedet om tillstånd innan området planläggs.

Just nu råder stor frustration från både företagare och grannar.

– Vi får ofta höra: Vad mycket skrot ni har! Och så kanske det ser ut för ett otränat öga. Men vi skrotar inte maskiner vi ger dem nytt liv. Vi köper in begagnat, renoverar och säljer vidare, precis som det skrot vi får. Vi har kunder och uppköpare i hela Sverige och en del säljer vi fort annat tar några år, det är så i den här branschen. Så det är klart det blir mycket stående här över tid, säger Richard Jonsson, delägare i Hammarö maskin och smide.

Är i vägen

Han är glad att kommunen jobbat hårt för att de ska få en större tomt som passar det expanderande företaget.

– Men jag tror inte grannarna vill ha verksamheten här alls bland villorna. Men då måste vi få ett rimligt alternativ. Att flytta till Vidön och korsa järnvägen med tung trafik är inte heller bra. Så många fler alternativ finns det inte om vi ska vara kvar på Hammarö, och det vill vi vara, säger Richard Jonsson.

Grannarna vill inte gärna uttala sig i media, med oro för att trappa upp konflikten ännu mer. De vänder sig mot kommunens agerande i ärendet och inte mot företaget, som de anser ”gör så gott de kan under rådande omständigheter”.

– Vi var nöjda med kommunens förslag eftersom vi skulle få plats i den lagerlokal på 2 150 kvadratmeter vi köpt och som står nedmonterad och färdig, klar att bygga upp. Det vore bra för alla eftersom vi känner att vi är i vägen samtidigt som vi måste bedriva vår verksamhet som innebär mycket tung trafik, säger Richard Jonsson.

Familjen Jonsson äger en jordbruksfastighet, en villatomt och en industritomt på Hallersrud där sönerna Richard och Benny Jonsson driver företaget Hammarö maskin och smide. De reparerar och handlar med begagnad jordbruks- och andra maskiner sedan snart 15 år.

Och det går bra. De har nyligen anställt ytterligare en person, och är nu fyra, och handlar med maskiner av stora värden. Maskinerna svämmar över på både gärden och dikesren mot Hallersrudsvägen, som är genomfartsled för alla boende. Den parallella cykelvägen ingår i ett populärt träningsstråk ut mot motionscentralen Kilenegården och är cykelväg för skolbarn.

Mycket klagomål

De närmaste grannarna är minst sagt bekymrade. Den stora mängden maskindelar som ligger öppet ute förfular området och det blir trångt när trailers ska lasta och lossa maskiner på vägen utanför företaget, enligt flera klagomål till kommunen.

När så Hammarö kommun köpte loss en ödetomt på 10 000 kvadratmeter mittemot företaget, där de skulle kunna expandera och flytta in maskinparken i en hall, blev reaktionerna starka.

Grannarna JO-anmälde kommunen i maj i år för att inte ha inbjudit till medborgardialog om det nya bygglov de tänkte ge till industrin. Enligt JO-anmälan vill man även att det utreds om kommunen mörklagt och undanhållit information som varit av stor vikt för de boende på Hallersrud.

Skrotar inte

De massiva protesterna mot expansion av industri i bostadsområdet ledde till att Hammarö kommuns miljö- och byggnadsnämnd beslutade att upphäva förhandsbeskedet om tillstånd innan området planläggs.

Just nu råder stor frustration från både företagare och grannar.

– Vi får ofta höra: Vad mycket skrot ni har! Och så kanske det ser ut för ett otränat öga. Men vi skrotar inte maskiner vi ger dem nytt liv. Vi köper in begagnat, renoverar och säljer vidare, precis som det skrot vi får. Vi har kunder och uppköpare i hela Sverige och en del säljer vi fort annat tar några år, det är så i den här branschen. Så det är klart det blir mycket stående här över tid, säger Richard Jonsson, delägare i Hammarö maskin och smide.

Är i vägen

Han är glad att kommunen jobbat hårt för att de ska få en större tomt som passar det expanderande företaget.

– Men jag tror inte grannarna vill ha verksamheten här alls bland villorna. Men då måste vi få ett rimligt alternativ. Att flytta till Vidön och korsa järnvägen med tung trafik är inte heller bra. Så många fler alternativ finns det inte om vi ska vara kvar på Hammarö, och det vill vi vara, säger Richard Jonsson.

Grannarna vill inte gärna uttala sig i media, med oro för att trappa upp konflikten ännu mer. De vänder sig mot kommunens agerande i ärendet och inte mot företaget, som de anser ”gör så gott de kan under rådande omständigheter”.

– Vi var nöjda med kommunens förslag eftersom vi skulle få plats i den lagerlokal på 2 150 kvadratmeter vi köpt och som står nedmonterad och färdig, klar att bygga upp. Det vore bra för alla eftersom vi känner att vi är i vägen samtidigt som vi måste bedriva vår verksamhet som innebär mycket tung trafik, säger Richard Jonsson.

Vad kan kommunen göra?

2011 tog länsstyrelsen i Värmland fram en handlingsplan för nedskräpningsärenden för Värmlands kommuner.

För att kunna döma någon för nedskräpning enligt miljöbalken eller förelägga en fastighetsägare att forsla bort exempelvis ett fordonsvrak krävs att upplägget anses utgöra nedskräpning samt att det har skett på en plats där allmänheten har tillträde eller insyn.

Enligt plan- och bygglagen ska fastighetsägare hålla tomten i vårdat skick och skötas så att olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Gäller även för allmänna platser och andra anläggningar än byggnader.

Dom kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.

Källa: Länsstyrelsen i Värmland