2015-08-29 06:00

2015-08-30 09:16

Kritiska mot farlig kurva

HAMMARÖ: Ännu en olycka har inträffat på länsvägen till Rud

Förra helgen inträffade ännu en olycka i den branta kurvan strax norr om busshållplatsen på Rud på Hammarö. En bil voltade och helikopter tillkallades.

– Vi bara väntade på att det skulle hända. Bilen har troligen kört in i en farlig kvarlämnad stubbe.

Det säger Göran Jonsson som bor på Rud och som fotograferade den olycka som inträffade förra helgen.

– Den berodde troligen på att föraren kom ut i vägkanten, slog i stubben och det gjorde att bilen voltade. Redan i våras sade jag till kommunen att ta bort stubben, men det har inte skett, säger Göran Jonsson.

”Kör ännu fortare”

Det är inte den första olyckan som har inträffat i kurvan där sikten är mycket dålig.

– Min man har också kört av vägen här och själv vågar jag knappt gå här med barnen. Nu har vägen asfalterats och då kör folk ännu fortare här, säger Rose-Marie Granberg som bor i området.

Länsvägen har blivit hårt kritiserad för sin dåliga standard och Solveig Jonsson spär på den kritiken.

– I vintras fanns det inte ens snökäppar uppsatta och nu har man grävt väldigt djupa diken. Det lär bli fler dikeskörningar i vinter, säger hon.

Hammarö kommun tog över ansvaret för länsvägen ut till Rud från Trafikverket förra hösten och fick då en engångssumma på cirka 3,5 miljoner kronor till vägen.

Under sommaren har man rustat två etapper mellan Hägensberg och Rud. Men två sträckor med flera farliga kurvor återstår.

– Vi har gjort en åtgärdsvalsstudie och har sparat de här två etapperna eftersom det finns planer på större åtgärder, men ingenting är ännu klart kring det projektet. Beslutsprocessen pågår, säger Johan Rosqvist som är chef för serviceförvaltningen.

Ombyggnad vid skolan

Han konstaterar att Rudsvägen är i stort behov av upprustning med tanke på att det byggs allt fler hus i området.

– Den är prioriterad av oss, men det är ju bara en knappt år sedan vi tog över driftansvaret.

Redan nu i höst ska kommunen bygga om den smala och kurviga delen från Lövnäsledens slut till infarten till den nya Bärstadskolan som ligger utanför projektet Hägensberg–Rud.

Det säger Göran Jonsson som bor på Rud och som fotograferade den olycka som inträffade förra helgen.

– Den berodde troligen på att föraren kom ut i vägkanten, slog i stubben och det gjorde att bilen voltade. Redan i våras sade jag till kommunen att ta bort stubben, men det har inte skett, säger Göran Jonsson.

”Kör ännu fortare”

Det är inte den första olyckan som har inträffat i kurvan där sikten är mycket dålig.

– Min man har också kört av vägen här och själv vågar jag knappt gå här med barnen. Nu har vägen asfalterats och då kör folk ännu fortare här, säger Rose-Marie Granberg som bor i området.

Länsvägen har blivit hårt kritiserad för sin dåliga standard och Solveig Jonsson spär på den kritiken.

– I vintras fanns det inte ens snökäppar uppsatta och nu har man grävt väldigt djupa diken. Det lär bli fler dikeskörningar i vinter, säger hon.

Hammarö kommun tog över ansvaret för länsvägen ut till Rud från Trafikverket förra hösten och fick då en engångssumma på cirka 3,5 miljoner kronor till vägen.

Under sommaren har man rustat två etapper mellan Hägensberg och Rud. Men två sträckor med flera farliga kurvor återstår.

– Vi har gjort en åtgärdsvalsstudie och har sparat de här två etapperna eftersom det finns planer på större åtgärder, men ingenting är ännu klart kring det projektet. Beslutsprocessen pågår, säger Johan Rosqvist som är chef för serviceförvaltningen.

Ombyggnad vid skolan

Han konstaterar att Rudsvägen är i stort behov av upprustning med tanke på att det byggs allt fler hus i området.

– Den är prioriterad av oss, men det är ju bara en knappt år sedan vi tog över driftansvaret.

Redan nu i höst ska kommunen bygga om den smala och kurviga delen från Lövnäsledens slut till infarten till den nya Bärstadskolan som ligger utanför projektet Hägensberg–Rud.