2015-08-29 06:00

2015-08-29 08:13

Fortsatt stängt till sista oktober

HAMMARÖ: Flera vakanser på Lövnäs vårdcentral

Det är fortsatt sommar och stängt på landstingets vårdcentral på Lövnäs på Hammarö. Orsaken är att flera nyckelmedarbetare sagt upp sig och slutat på senare tid. Man hoppas kunna öppna igen direkt efter allhelgonahelgen.

Landstinget driver två olika vårdcentraler på Hammarö även om de är en enda administrativ enhet med gemensam chef. Den ena finns i Skoghalls centrum och den andra på Lövnäs.

Båda har länge varit populära bland kunder/patienter och förutom Hammaröbor så är det ganska många Karlstadsbor som har listat sig på de två vårdcentralerna. Kunderna/patienterna brukar lämna påfallande höga betyg i de enkätundersökningar som genomförs och det har varit lätt att rekrytera läkare – fram till nu.

– Det är tre läkare och en vårdadministratör som har sagt upp sig på senare tid, berättar Anders Olsson som är verksamhetschef för vårdcentralerna på Skoghall och Lövnäs liksom för tre vårdcentraler i Karlstad. Och det får sina konsekvenser.

Stängde som planerat

Vårdcentralen på Lövnäs stängde i början av sommaren precis som man brukar göra. Tanken var då att också öppna som vanligt lagom till skolstarten.

Nu har man i stället bestämt sig för att kraftsamla på vårdcentralen på Skoghall. All verksamhet på Lovnäs har flyttat över till Skoghall utom planerade besök till distriktssjuksköterska som fortfarande görs på Lövnäs.

Det finns just nu åtta allmänläkare som är beredda att ta emot patienter på Skoghall. Dessutom kan en vårdadministratör, som annars skulle bemannat receptionen på Lövnäs nu ägna sin arbetstid åt att skriva ut journaler.

Efter allhelgona

Som det ser ut just nu håller vårdcentralen på Lövnäs stängd till sista oktober. 2 november, direkt efter allhelgonahelgen, ska verksamheten vara i gång som vanligt igen. Men det hänger förstås på om man lyckas rekrytera tillräckligt många nya läkare.

– Generellt sett är det alltid svårt att rekrytera allmänläkare, säger Anders Olsson. Men I Karlstadstrakten har det inte varit lika svårt som på många andra håll.

En ny läkare är också redan rekryterad och ska nu skolas in.

NWT kunde i fredagens tidning berätta att Praktikertjänst till hösten öppnar en ny vårdcentral på Kasernhöjden i Karlstad vid sidan av Åttkanten på Haga. Det bör rimligen betyda att Åttkanten då häver det stopp för nylistning av patienter som man tillåtits ha sedan ett par år tillbaka.

Landstinget driver två olika vårdcentraler på Hammarö även om de är en enda administrativ enhet med gemensam chef. Den ena finns i Skoghalls centrum och den andra på Lövnäs.

Båda har länge varit populära bland kunder/patienter och förutom Hammaröbor så är det ganska många Karlstadsbor som har listat sig på de två vårdcentralerna. Kunderna/patienterna brukar lämna påfallande höga betyg i de enkätundersökningar som genomförs och det har varit lätt att rekrytera läkare – fram till nu.

– Det är tre läkare och en vårdadministratör som har sagt upp sig på senare tid, berättar Anders Olsson som är verksamhetschef för vårdcentralerna på Skoghall och Lövnäs liksom för tre vårdcentraler i Karlstad. Och det får sina konsekvenser.

Stängde som planerat

Vårdcentralen på Lövnäs stängde i början av sommaren precis som man brukar göra. Tanken var då att också öppna som vanligt lagom till skolstarten.

Nu har man i stället bestämt sig för att kraftsamla på vårdcentralen på Skoghall. All verksamhet på Lovnäs har flyttat över till Skoghall utom planerade besök till distriktssjuksköterska som fortfarande görs på Lövnäs.

Det finns just nu åtta allmänläkare som är beredda att ta emot patienter på Skoghall. Dessutom kan en vårdadministratör, som annars skulle bemannat receptionen på Lövnäs nu ägna sin arbetstid åt att skriva ut journaler.

Efter allhelgona

Som det ser ut just nu håller vårdcentralen på Lövnäs stängd till sista oktober. 2 november, direkt efter allhelgonahelgen, ska verksamheten vara i gång som vanligt igen. Men det hänger förstås på om man lyckas rekrytera tillräckligt många nya läkare.

– Generellt sett är det alltid svårt att rekrytera allmänläkare, säger Anders Olsson. Men I Karlstadstrakten har det inte varit lika svårt som på många andra håll.

En ny läkare är också redan rekryterad och ska nu skolas in.

NWT kunde i fredagens tidning berätta att Praktikertjänst till hösten öppnar en ny vårdcentral på Kasernhöjden i Karlstad vid sidan av Åttkanten på Haga. Det bör rimligen betyda att Åttkanten då häver det stopp för nylistning av patienter som man tillåtits ha sedan ett par år tillbaka.