2015-06-03 06:00

2015-06-03 06:00

Chefer fick gräddfil när skolan såldes ut

HAMMARÖ: "Känns som mygel"

När Hammarögymnasiet slog igen skulle allt som inte kunde användas på andra skolor auktioneras ut.
Så blev det inte.
Vissa saker verkar ha försvunnit – andra hamnade hemma hos höga chefer.

Inför det här läsåret bommade Hammarögymnasiet igen. Ett vikande elevantal gjorde verksamheten för dyr.

I höstas började arbetet med att tömma lokalerna, på möbler, maskiner och föremål som använts i undervisningen. Många saker hamnade på andra skolor inom Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, en del annat såldes direkt till en annan kommun och till Lantmännen.

Men mycket återstod, allt från enklare saker som verktyg och skåp till elektronik, fordon och maskiner.

Köpte släpvagn

Det bestämdes att allt skulle säljas via en auktionsfirma på nätet, det bedömdes ge högsta möjliga inkomst till kommunen.

På auktionssajten har över hundra av skolans föremål gått under den virtuella klubban, och dragit in flera miljoner.

Men vissa saker nådde aldrig auktionssajten, utan försvann på helt andra vägar. Några av dessa:

• En kanot – en Kanadensare med ett nypris på omkring 16 000 kronor – gavs bort till en före detta lärare som lön.

• En annan kanot ägs numera av gymnasieförvaltningens skoldirektör Irene Lennemyr Winkler.

• En släpvagn som ägdes av skolan finns numera hos Hammarögymnasiets tidigare rektor Bo Wilhelmsson – som var den som skötte rensningen.

Dessutom har flera dyra svetsar försvunnit. Enligt rektorn blev de stulna, men någon kopia på polisanmälan finns inte diarieförd. Inte heller polisen har lyckats hitta en sådan anmälan.

”En gräddfil”

Turerna på Hammarögymnasiet har rört upp känslor. NWT har varit i kontakt med flera personer som är eller har varit anställda inom gymnasieförvaltningen, och som också var intresserade att köpa utrustning som skulle säljas.

– Men det fick jag nej på. Allt skulle gå via auktionssajten, säger en av dem.

Samma sak säger en annan:

– Så fick man absolut inte göra. Varenda grej skulle ut på anbud.

Så blev det inte.

– Bestämmelserna gällde tydligen bara vissa. Det känns som mygel chefer emellan och det gör mig jävligt irriterad.

NWT har varit i kontakt med skoldirektör Irene Lennemyr Winkler för att få hennes syn både på den kanot hon själv köpt och de konstigheter som finns kring andra försäljningar.

– Någon gång under senhösten fick jag höra att det fanns en begagnad kanot kvar. Jag sa att jag var intresserad och så var det med det. Jag har köpt den i god tro och till normalpris.

Skoldirektören betalade 5 000 kronor för kanoten, något mindre än de som såldes på auktion.

Reagerar på lön

När hon får höra att det upplevs som att personer i högre ställning särbehandlats reagerar hon.

– Det låter förskräckligt. Men det var ingen känsla som jag hade.

Merparten av frågorna besvaras med att hon vill ha mer information innan hon uttalar sig. Men inte när det handlar om den kanot som gavs bort som lön.

– De som jobbar hos oss ersätts med lön – inget annat.

Det här blir ju en form av svartarbete?

– Det är en diskussion som jag och personalchefen får ta. Men vi betalar lön.

Inför det här läsåret bommade Hammarögymnasiet igen. Ett vikande elevantal gjorde verksamheten för dyr.

I höstas började arbetet med att tömma lokalerna, på möbler, maskiner och föremål som använts i undervisningen. Många saker hamnade på andra skolor inom Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, en del annat såldes direkt till en annan kommun och till Lantmännen.

Men mycket återstod, allt från enklare saker som verktyg och skåp till elektronik, fordon och maskiner.

Köpte släpvagn

Det bestämdes att allt skulle säljas via en auktionsfirma på nätet, det bedömdes ge högsta möjliga inkomst till kommunen.

På auktionssajten har över hundra av skolans föremål gått under den virtuella klubban, och dragit in flera miljoner.

Men vissa saker nådde aldrig auktionssajten, utan försvann på helt andra vägar. Några av dessa:

• En kanot – en Kanadensare med ett nypris på omkring 16 000 kronor – gavs bort till en före detta lärare som lön.

• En annan kanot ägs numera av gymnasieförvaltningens skoldirektör Irene Lennemyr Winkler.

• En släpvagn som ägdes av skolan finns numera hos Hammarögymnasiets tidigare rektor Bo Wilhelmsson – som var den som skötte rensningen.

Dessutom har flera dyra svetsar försvunnit. Enligt rektorn blev de stulna, men någon kopia på polisanmälan finns inte diarieförd. Inte heller polisen har lyckats hitta en sådan anmälan.

”En gräddfil”

Turerna på Hammarögymnasiet har rört upp känslor. NWT har varit i kontakt med flera personer som är eller har varit anställda inom gymnasieförvaltningen, och som också var intresserade att köpa utrustning som skulle säljas.

– Men det fick jag nej på. Allt skulle gå via auktionssajten, säger en av dem.

Samma sak säger en annan:

– Så fick man absolut inte göra. Varenda grej skulle ut på anbud.

Så blev det inte.

– Bestämmelserna gällde tydligen bara vissa. Det känns som mygel chefer emellan och det gör mig jävligt irriterad.

NWT har varit i kontakt med skoldirektör Irene Lennemyr Winkler för att få hennes syn både på den kanot hon själv köpt och de konstigheter som finns kring andra försäljningar.

– Någon gång under senhösten fick jag höra att det fanns en begagnad kanot kvar. Jag sa att jag var intresserad och så var det med det. Jag har köpt den i god tro och till normalpris.

Skoldirektören betalade 5 000 kronor för kanoten, något mindre än de som såldes på auktion.

Reagerar på lön

När hon får höra att det upplevs som att personer i högre ställning särbehandlats reagerar hon.

– Det låter förskräckligt. Men det var ingen känsla som jag hade.

Merparten av frågorna besvaras med att hon vill ha mer information innan hon uttalar sig. Men inte när det handlar om den kanot som gavs bort som lön.

– De som jobbar hos oss ersätts med lön – inget annat.

Det här blir ju en form av svartarbete?

– Det är en diskussion som jag och personalchefen får ta. Men vi betalar lön.