2015-05-25 08:33

2015-05-25 08:33

Fjärrvärmeläcka på Hammarö

HAMMARÖ

Hammarö kommun meddelar på sin Facebooksida att man drabbats av en fjärrvärmeläcka.

Läckan ska repareras med start klockan 09 i dag och beräknas pågå till cirka klockan 15.

Stora delar av Hammarö berörs av läckan - dock ej Haga, Gunnarskär och de centrala delarna av Skoghall.

Läckan ska repareras med start klockan 09 i dag och beräknas pågå till cirka klockan 15.

Stora delar av Hammarö berörs av läckan - dock ej Haga, Gunnarskär och de centrala delarna av Skoghall.