2015-04-04 06:00

2015-04-04 13:53

Tvist om bygge på Tyehalvön

HAMMARÖ: Boende kritiska till förtätning

Kommunen följer inte spelreglerna när det gäller nybyggnation på Tyehalvön på Hammarö. Det anser de boende i området och har lämnat in en besvärsskrivelse.

Sedan 2005 har Göran Stålfors varit ordförande i Östra Tyes VA-förening. Till en början handlade det om att få kommunalt vatten- och avlopp draget. Sedan 2014 har föreningen tvistat med kommunen om en höjd anslutningsavgift. Det på grund av att metoden som skulle användas skulle göra det dyrare på Tye eftersom det är så bergigt.

I början av mars i år lades ett kommunalt förslag fram till ny detaljplan för bostadsbyggande på Västra Tye.

Billigare lösning

– Enligt den kan det byggas ett tjugotal bostäder, dubbelt så många, som man först sagt. Anledningen skulle vara att det krävs fler fastigheter för att täcka kostnaden för framdragning av vatten- och avlopp på halvön, säger Göran Stålfors.

– Vi hävdar att man i stället ska använda en billigare lösning än att spränga ner avloppen djupt i berget. Då behöver det inte byggas så tätt här och man kan i stället beakta de naturvärden som finns och behålla den lantliga karaktären. Tye är till gagn för alla Hammaröbor som nyttjar badplatser och strövområden här ute, fortsätter han.

Tidigt skede

Kommunens planarkitekt Anna Lindstedt tycker det är för tidigt att uttala sig i ärendet.

– Det var ett väldigt upprört samrådsmöte. En exploatör har räknat på hur många villor man kan få in om tomterna har den minsta storleken om 1 200 kvadratmeter och det blir ett tjugotal. Vi anser att då man ändå ska bygga ut VA-nätet på Tye så finns möjligheten till fler villor än det var tänkt från början. Men den fördjupade översiktsplanen har som sagt bara varit ute på samråd, det fins inga beslut fattade och tomterna kan mycket väl bli större, säger hon.

Otroligt svagt

Turordningen härnäst är att värdera de inkomna synpunkterna innan de tas upp till politisk diskussion. Därefter går kommunen ut med ett omarbetat förslag för samråd.

– Det har varit en demokratisk process hela vägen, men när det närmar sig beslut så förkastar man det underlaget. Det tycker jag är otroligt svagt, säger Göran Stålfors.

Sedan 2005 har Göran Stålfors varit ordförande i Östra Tyes VA-förening. Till en början handlade det om att få kommunalt vatten- och avlopp draget. Sedan 2014 har föreningen tvistat med kommunen om en höjd anslutningsavgift. Det på grund av att metoden som skulle användas skulle göra det dyrare på Tye eftersom det är så bergigt.

I början av mars i år lades ett kommunalt förslag fram till ny detaljplan för bostadsbyggande på Västra Tye.

Billigare lösning

– Enligt den kan det byggas ett tjugotal bostäder, dubbelt så många, som man först sagt. Anledningen skulle vara att det krävs fler fastigheter för att täcka kostnaden för framdragning av vatten- och avlopp på halvön, säger Göran Stålfors.

– Vi hävdar att man i stället ska använda en billigare lösning än att spränga ner avloppen djupt i berget. Då behöver det inte byggas så tätt här och man kan i stället beakta de naturvärden som finns och behålla den lantliga karaktären. Tye är till gagn för alla Hammaröbor som nyttjar badplatser och strövområden här ute, fortsätter han.

Tidigt skede

Kommunens planarkitekt Anna Lindstedt tycker det är för tidigt att uttala sig i ärendet.

– Det var ett väldigt upprört samrådsmöte. En exploatör har räknat på hur många villor man kan få in om tomterna har den minsta storleken om 1 200 kvadratmeter och det blir ett tjugotal. Vi anser att då man ändå ska bygga ut VA-nätet på Tye så finns möjligheten till fler villor än det var tänkt från början. Men den fördjupade översiktsplanen har som sagt bara varit ute på samråd, det fins inga beslut fattade och tomterna kan mycket väl bli större, säger hon.

Otroligt svagt

Turordningen härnäst är att värdera de inkomna synpunkterna innan de tas upp till politisk diskussion. Därefter går kommunen ut med ett omarbetat förslag för samråd.

– Det har varit en demokratisk process hela vägen, men när det närmar sig beslut så förkastar man det underlaget. Det tycker jag är otroligt svagt, säger Göran Stålfors.