2015-03-24 06:00

2015-03-24 06:00

De trasiga vindkraftverken repareras inte – för dyrt

ENERGI: Vindpark Vänern Kraft kan försättas i konkurs

Vindpark Vänern Krafts styrelse beslutade på måndagen att inte reparera de två vindkraftverk vid Gässlingegrundet som står stilla.
– Vi anser att det är ett för stort ekonomiskt risktagande i dagsläget, säger vd:n Mats Enmark.

De ekonomiska problemen fortsätter för Vindpark Vänern. KBAB, Karlstads energi och Hammarö kommun äger tillsammans fem av de tio vindkraftverken på Gässlingegrundet.

Nu står två av verken stilla på grund tekniska problem och det kostar mycket stora pengar att renovera dem.

– Kostnaderna är beräknade till 23 miljoner kronor och styrelsen beslutade i dag att inte satsa de pengarna. Vi anser att det är ett för stort ekonomiskt risktagande i dagsläget, säger Mats Enmark.

Därmed inte sagt att man lämnar verken vind för våg.

– Nej, det kommer att få ett visst underhåll så att de kan repareras senare.

Gjort kalkyl

Vindpark Vänern har låtit göra en kalkyl för framtiden för de två verken. Den visar en vinst på 16 miljoner kronor för dem, men då måste de vara i drift i 15 år.

– Men när vi har räknat med ett lägre elpris hamnar vinsten på bara 5 miljoner kronor. Och skulle elpriset sjunka ännu lägre, ja då är det osäkert om det blir någon vinst, medger Mats Enmark.

Samtidigt finns konkurshotet kvar mot Vindkraft Vänern Kraft. I början av februari kunde NWT rapportera att större delen av bolagets aktiekapital återigen är förbrukat. Så sent som i höstas lade ägarna in 35 miljoner kronor för att förhindra en konkurs.

På tisdagen hålls en bolagsstämma och kontrollstämma där man bland annat ska besluta om bolaget ska försättas i konkurs.

– Det blir huvudfrågan, säger Enmark.

De ekonomiska problemen fortsätter för Vindpark Vänern. KBAB, Karlstads energi och Hammarö kommun äger tillsammans fem av de tio vindkraftverken på Gässlingegrundet.

Nu står två av verken stilla på grund tekniska problem och det kostar mycket stora pengar att renovera dem.

– Kostnaderna är beräknade till 23 miljoner kronor och styrelsen beslutade i dag att inte satsa de pengarna. Vi anser att det är ett för stort ekonomiskt risktagande i dagsläget, säger Mats Enmark.

Därmed inte sagt att man lämnar verken vind för våg.

– Nej, det kommer att få ett visst underhåll så att de kan repareras senare.

Gjort kalkyl

Vindpark Vänern har låtit göra en kalkyl för framtiden för de två verken. Den visar en vinst på 16 miljoner kronor för dem, men då måste de vara i drift i 15 år.

– Men när vi har räknat med ett lägre elpris hamnar vinsten på bara 5 miljoner kronor. Och skulle elpriset sjunka ännu lägre, ja då är det osäkert om det blir någon vinst, medger Mats Enmark.

Samtidigt finns konkurshotet kvar mot Vindkraft Vänern Kraft. I början av februari kunde NWT rapportera att större delen av bolagets aktiekapital återigen är förbrukat. Så sent som i höstas lade ägarna in 35 miljoner kronor för att förhindra en konkurs.

På tisdagen hålls en bolagsstämma och kontrollstämma där man bland annat ska besluta om bolaget ska försättas i konkurs.

– Det blir huvudfrågan, säger Enmark.