2015-03-20 15:07

2015-03-20 16:36

Mäklare varnas för lockpriser

KARLSTAD

En Karlstadmäklare varnas av Fastighetsmäklarinspektionen för att i 23 affärer systematiskt ha använt sig av lockpriser. I de flesta fallen översteg slutpriset det annonserade priset med mellan 31 och 60 procent.

Mäklaren hade – efter att ha uppmärksammats i Värmlands Folkblad – betts sammanställa en förteckning över de förmedlingsuppdrag han genomfört mellan den 1 oktober 2013 och den 31 maj 2014.

Av de 71 objekt som mäklaren hade förmedlat under denna tid valdes 24 objekt ut för en närmare granskning, och 23 av dessa redovisas i Fastighetsmäklarinspektionens beslut. De 23 objekten hade den största avvikelsen mellan utgångspriset och försäljningspriset och rörde alla bostadsrätter.

Mäklaren själv menar att många av affärerna varit ett uttryck för en överhettad bostadsmarknad där spekulanterna ryckts med i budgivningen.

Fastighetsmäklarinspektionen menar dock att detta inte utgör en sådan omständighet att mäklaren kan anses ha saknat möjlighet att ange mer korrekta prisuppgifter i marknadsföringen av objekten. Han anses därför ha åsidosatt sin omsorgsplikt och god fastighetsmäklarsed på ett sätt som gör att han bör varnas.

 

 

Mäklaren hade – efter att ha uppmärksammats i Värmlands Folkblad – betts sammanställa en förteckning över de förmedlingsuppdrag han genomfört mellan den 1 oktober 2013 och den 31 maj 2014.

Av de 71 objekt som mäklaren hade förmedlat under denna tid valdes 24 objekt ut för en närmare granskning, och 23 av dessa redovisas i Fastighetsmäklarinspektionens beslut. De 23 objekten hade den största avvikelsen mellan utgångspriset och försäljningspriset och rörde alla bostadsrätter.

Mäklaren själv menar att många av affärerna varit ett uttryck för en överhettad bostadsmarknad där spekulanterna ryckts med i budgivningen.

Fastighetsmäklarinspektionen menar dock att detta inte utgör en sådan omständighet att mäklaren kan anses ha saknat möjlighet att ange mer korrekta prisuppgifter i marknadsföringen av objekten. Han anses därför ha åsidosatt sin omsorgsplikt och god fastighetsmäklarsed på ett sätt som gör att han bör varnas.