2015-03-06 19:14

2015-03-06 19:14

Kommunen hotas av vite

HAMMARÖ

Hammarö kommuns äldreboende Gunnarskärsgården har tidigare fått kritik av Arbetsmiljöverket.

Nu kräver myndigheten vite eftersom påtalade brister inte rättats till.

Bakgrunden är en inspektion i april förra året. Där anmärktes bland annat på att anställda saknade kunskap om hur man undviker skadliga arbetsrörelser och hur man använder de tekniska hjälpmedel som finns.

Vid uppföljningsbesöket ett drygt halvår senare fanns problemen kvar. Arbetsmiljöverket har vänt sig till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen döms att betala vite om 20 000 kronor.

Nu kräver myndigheten vite eftersom påtalade brister inte rättats till.

Bakgrunden är en inspektion i april förra året. Där anmärktes bland annat på att anställda saknade kunskap om hur man undviker skadliga arbetsrörelser och hur man använder de tekniska hjälpmedel som finns.

Vid uppföljningsbesöket ett drygt halvår senare fanns problemen kvar. Arbetsmiljöverket har vänt sig till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen döms att betala vite om 20 000 kronor.