2015-02-19 06:00

2015-02-19 08:16

Ny trafikfara vid Bärstad

HAMMARÖ: Skyltning hindrar inte felparkerade föräldrar

Trafiken fortsätter vara en fara för eleverna på Bärstadsskolan.
Nu är det skjutsande föräldrar som skapar kaos.

Klockan är kvart i åtta på morgonen och stressade föräldrar kör så nära nya Bärstadsskolan på Hammarö som möjligt för att släppa av sina barn. Det bildas köer på båda sidor om den smala vägen. En väg där skolbussen ska ta sig fram tillsammans med gående och cyklande skolbarn. Dessutom byggs det på bostadsområdet intill och vägen trafikeras av tung byggtrafik.

Det är både en olämplig plats att släppa av barn på och förbjudet att parkera där enligt vägskyltningen.

– Vi upplever att det är smått kaosartat på vägen framför skolan. Det är inte meningen att föräldrar i bil ska stanna där. Barnen har själva tagit upp på elevrådet att de är bekymrade när de går den vägen. De känner sig inte trygga, säger Lola Segolsson, rektor på Bärstadsskolan.

Ändra resmönster

På andra sidan skolan finns infarten för biltrafik och parkeringen. Här är tanken att föräldrar i bil på ett säkert och tryggt sätt ska kunna släppa av och hämta sina barn. Där flyter trafiken lugnt.

– Det är aldrig acceptabelt att utsätta skolbarn för fara och där har föräldrarna ett stort ansvar. När skolan byggdes projekterades det för att prioritera andra färdsätt än bil till skolan. Det var ett tidigt beslut att kollektivtrafik, cykel- och gångvägar var prio och därför byggdes inga stora ytor för biltrafik, säger Bertil Ahlin, miljösamordnare på Hammarö kommun.

Skolan har byggts enligt miljöklass guld och miljöaspekten fanns med även i färdsätt till och från skolan.

– Men det allra viktigaste är såklart barnens trygga skolväg och därför ville vi få bort bilarna från skolans entré. Det lyckades vi med på papperet, men i verkligheten har bilisterna ändå hittat en väg fram, fortsätter han.

Bertil Ahlin vill få i gång så kallade ”gående bussar” från bostadsområdet. Där är en eller två vuxna ledsagare och samlar upp barnen som tillsammans går till skolan när föräldrar inte hinner med det.

– Bilen är fortfarande norm i samhället och vi behöver träffa föräldragruppen igen och diskutera förändrade resemönster till skolan, säger han.

Ny skyltning

Inte ens vägskyltarna, som tydligt visar att det är förbjudet att parkera på vägen framför skolan, hindrar föräldrar från att lämna och hämta vid villaområdet.

– Skyltarna kom upp för några dagar sedan efter att problemet uppmärksammats och att väghållaren HSB godkänt det. Ytterligare en skylt hänvisar till Bärstadsskolan 200 meter med förhoppning att man ska köra in via parkeringen till skolan, säger Emilia Carlman, gatuchef på Hammarö kommun.

Hon funderar nu på att skärpa vägskyltningen till ett förbud även mot att stanna på vägen.

– Det var svårt att förutse att så många bilar skulle stanna där. Vi behöver även se över behovet av fler parkeringsplatser om föräldrar och personal upplever att det är trångt på andra sidan, säger Emilia Carlman.

Vad tycker du? Kommentera här nedan eller på NWT:s Facebooksida.

Klockan är kvart i åtta på morgonen och stressade föräldrar kör så nära nya Bärstadsskolan på Hammarö som möjligt för att släppa av sina barn. Det bildas köer på båda sidor om den smala vägen. En väg där skolbussen ska ta sig fram tillsammans med gående och cyklande skolbarn. Dessutom byggs det på bostadsområdet intill och vägen trafikeras av tung byggtrafik.

Det är både en olämplig plats att släppa av barn på och förbjudet att parkera där enligt vägskyltningen.

– Vi upplever att det är smått kaosartat på vägen framför skolan. Det är inte meningen att föräldrar i bil ska stanna där. Barnen har själva tagit upp på elevrådet att de är bekymrade när de går den vägen. De känner sig inte trygga, säger Lola Segolsson, rektor på Bärstadsskolan.

Ändra resmönster

På andra sidan skolan finns infarten för biltrafik och parkeringen. Här är tanken att föräldrar i bil på ett säkert och tryggt sätt ska kunna släppa av och hämta sina barn. Där flyter trafiken lugnt.

– Det är aldrig acceptabelt att utsätta skolbarn för fara och där har föräldrarna ett stort ansvar. När skolan byggdes projekterades det för att prioritera andra färdsätt än bil till skolan. Det var ett tidigt beslut att kollektivtrafik, cykel- och gångvägar var prio och därför byggdes inga stora ytor för biltrafik, säger Bertil Ahlin, miljösamordnare på Hammarö kommun.

Skolan har byggts enligt miljöklass guld och miljöaspekten fanns med även i färdsätt till och från skolan.

– Men det allra viktigaste är såklart barnens trygga skolväg och därför ville vi få bort bilarna från skolans entré. Det lyckades vi med på papperet, men i verkligheten har bilisterna ändå hittat en väg fram, fortsätter han.

Bertil Ahlin vill få i gång så kallade ”gående bussar” från bostadsområdet. Där är en eller två vuxna ledsagare och samlar upp barnen som tillsammans går till skolan när föräldrar inte hinner med det.

– Bilen är fortfarande norm i samhället och vi behöver träffa föräldragruppen igen och diskutera förändrade resemönster till skolan, säger han.

Ny skyltning

Inte ens vägskyltarna, som tydligt visar att det är förbjudet att parkera på vägen framför skolan, hindrar föräldrar från att lämna och hämta vid villaområdet.

– Skyltarna kom upp för några dagar sedan efter att problemet uppmärksammats och att väghållaren HSB godkänt det. Ytterligare en skylt hänvisar till Bärstadsskolan 200 meter med förhoppning att man ska köra in via parkeringen till skolan, säger Emilia Carlman, gatuchef på Hammarö kommun.

Hon funderar nu på att skärpa vägskyltningen till ett förbud även mot att stanna på vägen.

– Det var svårt att förutse att så många bilar skulle stanna där. Vi behöver även se över behovet av fler parkeringsplatser om föräldrar och personal upplever att det är trångt på andra sidan, säger Emilia Carlman.

Vad tycker du? Kommentera här nedan eller på NWT:s Facebooksida.

Välkommen att kommentera på nwt.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.