2015-01-26 18:02

2015-01-26 18:02

"Ska vara en bra boendekommun"

HAMMARÖ: Skärgårdskommunen har störst andel unga

Hammarö är den kommun som har bäst förutsättningar inför framtiden.

– Det är klart att det är kul. Det finns många kommuner som vill vara i vårt läge, säger kommunchefen Caroline Depui.

Hammarö är den kommun i länet med störst andel unga invånare, 26 procent av befolkningen utgörs av åldersgruppen 0-19 år. Dessutom är man den enda kommunen i länet där åldersgruppen 65 år och äldre är mindre än rikssnittet.

Undersökningen kommer inte som någon stor överraskning för kommunen, Hammarö brukar ligga bra till när det handlar om befolkningsutveckling.

– Det finns många anledningar till att vi som kommun växer, säger kommunchefen Caroline Depui. En är naturligtvis miljön, det är inte alla kommuner som har ett så bra läge som vi har.

Hur har ni jobbat för få den här positiva utvecklingen?

– Det finns flera delar. Vi har till exempel en skola med bra rykte, och det har vi jobbat med under många, många år. Vi har också ökat vår attraktionskraft genom att öppna för att bygga på bra platser, där många vill bo. Vi har satsat på bo- och levakonceptet, vi ska vara en bra boendekommun.

Hur vill ni utvecklas?

– Det finns hur mycket som helst, saker kan alltid bli bättre.

Hammarö är den kommun i länet med störst andel unga invånare, 26 procent av befolkningen utgörs av åldersgruppen 0-19 år. Dessutom är man den enda kommunen i länet där åldersgruppen 65 år och äldre är mindre än rikssnittet.

Undersökningen kommer inte som någon stor överraskning för kommunen, Hammarö brukar ligga bra till när det handlar om befolkningsutveckling.

– Det finns många anledningar till att vi som kommun växer, säger kommunchefen Caroline Depui. En är naturligtvis miljön, det är inte alla kommuner som har ett så bra läge som vi har.

Hur har ni jobbat för få den här positiva utvecklingen?

– Det finns flera delar. Vi har till exempel en skola med bra rykte, och det har vi jobbat med under många, många år. Vi har också ökat vår attraktionskraft genom att öppna för att bygga på bra platser, där många vill bo. Vi har satsat på bo- och levakonceptet, vi ska vara en bra boendekommun.

Hur vill ni utvecklas?

– Det finns hur mycket som helst, saker kan alltid bli bättre.