2015-01-20 17:30

2015-01-21 08:39

Stora Enso får nytt syrahus

HAMMARÖ

Mark- och miljödomstolen har nu godkänt Stora Ensos ansökan om att få uppföra och driva ett nytt syrahus vid bolagets verksamhet i Skoghall.

Ansökan avser även en modernisering för av processkemikalieberedningen för att säkerhetsställa en god tillgänglighet men även för att förhindra flaskhalsproblem.

Bolaget har påvisat att ett nytt syrahus inte medför några miljö- eller hälsorisker och har nu fem år på sig att uppföra syrahuset, ett projekt som ligger i 100-miljonersklassen.

Ansökan avser även en modernisering för av processkemikalieberedningen för att säkerhetsställa en god tillgänglighet men även för att förhindra flaskhalsproblem.

Bolaget har påvisat att ett nytt syrahus inte medför några miljö- eller hälsorisker och har nu fem år på sig att uppföra syrahuset, ett projekt som ligger i 100-miljonersklassen.