2015-01-05 16:03

2015-01-20 23:13

Stängd väg åter öppen för biltrafik

HAMMARÖ: Prövotiden för avstängda Karlstadsvägen är över

Nu är Karlstadsvägen, mellan Hammarö arena och bron till Vidöåsen, öppen igen för biltrafik. Beslut om permanent stängning väntas under tidig vår.

Under ett halvår, mellan 1 juli och sista december 2014, var en dryg kilometer av Karlstadsvägen på Hammarö avstängd för biltrafik. Dessutom sänktes hastigheten på den resterande sträckan, mellan Vidöbron och Jakobsbergsbron, från 60 till 40 kilometer i timmen.

Frisk luft

Anledningen var att värna de oskyddade trafikanterna och göra sträckan till en säker gång- och cykelväg samt att värna området som friluftsområde utan biltrafik. Ytterligare en ambition är att den tillfälliga avstängningen ska leda till en ökad cykelpendling mellan Hammarö och Karlstad.

Under prövotiden har många synpunkter kommit in till Hammarö kommun och de ligger nu till grund för ett beslut om vägavsnittet stängs av permanent, justeras eller hålls öppet som tidigare.

Grundlig analys

– Nu påbörjas en grundlig analys av synpunkterna för att utröna för- och nackdelar med en bilfri väg där. Vi har fått in en del negativa och en hel del positiva synpunkter på den tillfälliga avstängningen att ta ställning till, säger Johan Rosqvist, chef på serviceförvaltningen i Hammarö kommun.

En av de synpunkter NWT rapporterat om tidigare är den överklagan av beslutet som Nedre Klarälvens Fiskevårdsområdesförening lämnat in till länsstyrelsen. De anser att tillgänglighen minskat och framför allt drabbat handikappade extra hårt.

Positiva synpunkter kommer från de boende i området som fått en tryggare cykelväg till skolor, arbeten och Skoghall centrum.

– Det är viktigt att en stängning av vägen får de positiva effekter vi hoppas på för att beslutet ska drivas igenom, säger Johan Rosqvist.

Beslut i vår

I samband med att vägen öppnades igen vid årsskiftet återgår även hastigheten på hela Karlstadsvägen till 60 kilometer i timmen.

I ytterligare en månad, januari ut, går det bra att höra av sig med synpunkter till Hammarö kontaktcenter. Ett datum för beslut är inte satt utan presenteras någon gång under tidig vår.

Under ett halvår, mellan 1 juli och sista december 2014, var en dryg kilometer av Karlstadsvägen på Hammarö avstängd för biltrafik. Dessutom sänktes hastigheten på den resterande sträckan, mellan Vidöbron och Jakobsbergsbron, från 60 till 40 kilometer i timmen.

Frisk luft

Anledningen var att värna de oskyddade trafikanterna och göra sträckan till en säker gång- och cykelväg samt att värna området som friluftsområde utan biltrafik. Ytterligare en ambition är att den tillfälliga avstängningen ska leda till en ökad cykelpendling mellan Hammarö och Karlstad.

Under prövotiden har många synpunkter kommit in till Hammarö kommun och de ligger nu till grund för ett beslut om vägavsnittet stängs av permanent, justeras eller hålls öppet som tidigare.

Grundlig analys

– Nu påbörjas en grundlig analys av synpunkterna för att utröna för- och nackdelar med en bilfri väg där. Vi har fått in en del negativa och en hel del positiva synpunkter på den tillfälliga avstängningen att ta ställning till, säger Johan Rosqvist, chef på serviceförvaltningen i Hammarö kommun.

En av de synpunkter NWT rapporterat om tidigare är den överklagan av beslutet som Nedre Klarälvens Fiskevårdsområdesförening lämnat in till länsstyrelsen. De anser att tillgänglighen minskat och framför allt drabbat handikappade extra hårt.

Positiva synpunkter kommer från de boende i området som fått en tryggare cykelväg till skolor, arbeten och Skoghall centrum.

– Det är viktigt att en stängning av vägen får de positiva effekter vi hoppas på för att beslutet ska drivas igenom, säger Johan Rosqvist.

Beslut i vår

I samband med att vägen öppnades igen vid årsskiftet återgår även hastigheten på hela Karlstadsvägen till 60 kilometer i timmen.

I ytterligare en månad, januari ut, går det bra att höra av sig med synpunkter till Hammarö kontaktcenter. Ett datum för beslut är inte satt utan presenteras någon gång under tidig vår.