2014-12-15 08:06

2015-01-20 22:44

Strömavbrott på Hammarö

HAMMARÖ

(UPPDATERAD) Ett stort antal abonnenter på Hammarö var på måndagsförmiddagen utan ström.

Det handlade enligt Fortum om drygt 620 abonnenter som hade drabbats till följd av ett träd som fallit över ledningen.

Genom omkopplingar kom strömmen tillbaka etappvis och klockan 10.05 hade alla abonnenter fått tillbaka strömmen.

För mer infomation gå in på Fortums hemsida

Det handlade enligt Fortum om drygt 620 abonnenter som hade drabbats till följd av ett träd som fallit över ledningen.

Genom omkopplingar kom strömmen tillbaka etappvis och klockan 10.05 hade alla abonnenter fått tillbaka strömmen.

För mer infomation gå in på Fortums hemsida