2017-09-12 20:21

2017-09-12 20:21

Överskott för Hagfors kommun

Klubbat, Hagfors kommunstyrelse

Budgetuppföljning

Helårsprognosen för 2017 ser ut att bli 17, 1 miljoner kronor, vilket är 6,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det är ett överskott på 2,4 procent.

Överskottsmålet är 2 procent. Orsaken till det positiva resultatet är bland annat att barn- och bildning gör ett positivt resultat på 2,7 miljoner kronor.

Även kommunstyrelsen gör ett plusresultat på 2 miljoner kronor. Det här beror bland annat på personalvakanser.

Vård- och omsorg går 3,5 miljoner kronor minus.

– Det beror på att det är större behov inom särskilt boende och hemtjänsten, säger kommunalrådet Åsa Johansson.

En positiv prognos för 2017 är mycket välkommen.

– Vi behöver överskottet för att kunna spara ett kapital för investeringar. För just nu ser det ut som om 2018 det blir ett mycket tuffare år, säger Åsa Johansson.

Budgeten för 2018 beslutas i kommunfullmäktige i november.

Skogvaktaren

Hagfors kommun har blivit anmäld till IVO (Inspektionen för vård- och omsorg) för stängning av lunchserveringen på Skogvaktaren under helger. IVO har överlämnat skrivelsen till kommunstyrelsen med hänvisning till att det är den som bedriver verksamhet som ska utreda klagomål och synpunkter. Kommunstyrelsen hänvisar till att Skogvaktaren inte är ett särskilt boende för äldre i juridisk mening. Många av de äldre har protesterat mot att de i stället för lunch i matsalen på helger erbjuds mikromat.

– Jag kan ha förståelse för att de inte är nöjda och skulle tycka att det var bättre om de kunde få lunch i matsalen alla dagar i veckan. Men omvårdnadsbehovet måste gå först, då får den särskilda servicen komma sedan. Man ser inom omsorgsverksamheten att man har svårt att hinna med båda delarna. Kommunstyrelsen var enig om att vi inte kunde öppna lunchserveringen på helger i dagsläget, säger Åsa Johansson.

Kolonilotter

Ett medborgarförslag har kommit in om det kunde bildas kommunala kolonilotter. Kommunstyrelsen har varit i kontakt med hyresgästföreningen.

– Vi tänkte att de som bor i lägenhet har mest intresse av kolonilotter, men från hyresgästföreningens sida fanns det inget intresse just nu. Därför kommer vi inte nu att skapa några kommunala kolonilotter, säger Åsa Johansson.

Budgetuppföljning

Helårsprognosen för 2017 ser ut att bli 17, 1 miljoner kronor, vilket är 6,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det är ett överskott på 2,4 procent.

Överskottsmålet är 2 procent. Orsaken till det positiva resultatet är bland annat att barn- och bildning gör ett positivt resultat på 2,7 miljoner kronor.

Även kommunstyrelsen gör ett plusresultat på 2 miljoner kronor. Det här beror bland annat på personalvakanser.

Vård- och omsorg går 3,5 miljoner kronor minus.

– Det beror på att det är större behov inom särskilt boende och hemtjänsten, säger kommunalrådet Åsa Johansson.

En positiv prognos för 2017 är mycket välkommen.

– Vi behöver överskottet för att kunna spara ett kapital för investeringar. För just nu ser det ut som om 2018 det blir ett mycket tuffare år, säger Åsa Johansson.

Budgeten för 2018 beslutas i kommunfullmäktige i november.

Skogvaktaren

Hagfors kommun har blivit anmäld till IVO (Inspektionen för vård- och omsorg) för stängning av lunchserveringen på Skogvaktaren under helger. IVO har överlämnat skrivelsen till kommunstyrelsen med hänvisning till att det är den som bedriver verksamhet som ska utreda klagomål och synpunkter. Kommunstyrelsen hänvisar till att Skogvaktaren inte är ett särskilt boende för äldre i juridisk mening. Många av de äldre har protesterat mot att de i stället för lunch i matsalen på helger erbjuds mikromat.

– Jag kan ha förståelse för att de inte är nöjda och skulle tycka att det var bättre om de kunde få lunch i matsalen alla dagar i veckan. Men omvårdnadsbehovet måste gå först, då får den särskilda servicen komma sedan. Man ser inom omsorgsverksamheten att man har svårt att hinna med båda delarna. Kommunstyrelsen var enig om att vi inte kunde öppna lunchserveringen på helger i dagsläget, säger Åsa Johansson.

Kolonilotter

Ett medborgarförslag har kommit in om det kunde bildas kommunala kolonilotter. Kommunstyrelsen har varit i kontakt med hyresgästföreningen.

– Vi tänkte att de som bor i lägenhet har mest intresse av kolonilotter, men från hyresgästföreningens sida fanns det inget intresse just nu. Därför kommer vi inte nu att skapa några kommunala kolonilotter, säger Åsa Johansson.