2017-09-12 17:05

2017-09-12 17:05

Invigs i oktober

HAGFORS: Mana-Örbäcken blir naturreservat

Efter en lång process ser det ut som om Mana -Örbäcken blir naturreservat.
– Det är få kommuner förunnat att ha så härlig skog centralt, säger kommunalrådet Åsa Johansson.

Arbetet med att bilda kommunala naturreservatet Mana-Örbäcken startade 2010 i samarbete med länsstyrelsen.

– Det har varit en lång process där man gått igenom hur man kan bevara området och göra det tillgängligt för fler, säger Åsa Johansson.

Mana-Örbäcken är ett strövområde med gammal barrskog och vattendraget Örbäcken. Det har en stor mångfald av växt- och djurarter.

Kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige den 25 september säger ja till att bilda naturreservatet. Därefter tar det tre veckor innan beslutet vinner laga kraft. Om allt går enligt planerna invigs naturreservatet Mana-Örbäcken i slutet av oktober.

Arbetet med att bilda kommunala naturreservatet Mana-Örbäcken startade 2010 i samarbete med länsstyrelsen.

– Det har varit en lång process där man gått igenom hur man kan bevara området och göra det tillgängligt för fler, säger Åsa Johansson.

Mana-Örbäcken är ett strövområde med gammal barrskog och vattendraget Örbäcken. Det har en stor mångfald av växt- och djurarter.

Kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige den 25 september säger ja till att bilda naturreservatet. Därefter tar det tre veckor innan beslutet vinner laga kraft. Om allt går enligt planerna invigs naturreservatet Mana-Örbäcken i slutet av oktober.