2017-09-05 17:28

2017-09-05 17:28

Vill förbättra företagsklimatet

HAGFORS: Kommunen har startat nytt mötesforum för företagare

Nu ska det bli enklare för företagare att få hjälp av kommunen. Under ett LED-möte ska man kunna träffa alla representanter man behöver vid ett och samma tillfälle.

När Svenskt Näringsliv senast rankade företagsklimatet i kommunerna hamnade Hagfors på plats 276 bland Sveriges 290 kommuner. Nu vill Hagfors göra bättring.

– Rankingresultaten visar att vi har en hel del att göra för att förbättra företagsklimatet. Därför fick Jag och utvecklingsenheten i uppdrag av kommunchefen att arbeta fram ett förslag till handlingsplan för att skapa en företagsservice utöver det vanliga, säger Lars Nyborg, utvecklingschef.

Vägledning

Så nu ska alla företagare och presumtiva företagare kunna få vägledning på ett LED-möte varje tisdagsförmiddag. (LED är förkortning för lots för enkel dialog.)

– Syftet är att hantera företagsärenden när en företagare behöver ha kontakt med flera avdelningar och enheter på Hagfors kommun. Då kan vi vid ett och samma tillfälle bereda ärenden och svara på frågor, säger Lars Nyborg.

Han ser många fördelar med LED-möten.

– Vi kommer få en bättre effektivitet och snabbare kunna handlägga ärenden och vi blir säkrare i vår myndighetsutövning. Det här blir ett viktigt steg i att förbättra servicen för våra företagare, säger han.

Den som är intresserad av ett LED-möte bokar detta hos näringslivsutvecklare Fredrik Igelström.

Kommer Hagfors att klättra i företagsrankingen nu?

– Det är vi helt övertygade om, säger Lars Nyborg.

När Svenskt Näringsliv senast rankade företagsklimatet i kommunerna hamnade Hagfors på plats 276 bland Sveriges 290 kommuner. Nu vill Hagfors göra bättring.

– Rankingresultaten visar att vi har en hel del att göra för att förbättra företagsklimatet. Därför fick Jag och utvecklingsenheten i uppdrag av kommunchefen att arbeta fram ett förslag till handlingsplan för att skapa en företagsservice utöver det vanliga, säger Lars Nyborg, utvecklingschef.

Vägledning

Så nu ska alla företagare och presumtiva företagare kunna få vägledning på ett LED-möte varje tisdagsförmiddag. (LED är förkortning för lots för enkel dialog.)

– Syftet är att hantera företagsärenden när en företagare behöver ha kontakt med flera avdelningar och enheter på Hagfors kommun. Då kan vi vid ett och samma tillfälle bereda ärenden och svara på frågor, säger Lars Nyborg.

Han ser många fördelar med LED-möten.

– Vi kommer få en bättre effektivitet och snabbare kunna handlägga ärenden och vi blir säkrare i vår myndighetsutövning. Det här blir ett viktigt steg i att förbättra servicen för våra företagare, säger han.

Den som är intresserad av ett LED-möte bokar detta hos näringslivsutvecklare Fredrik Igelström.

Kommer Hagfors att klättra i företagsrankingen nu?

– Det är vi helt övertygade om, säger Lars Nyborg.