2017-09-05 14:38

2017-09-05 14:38

Skolgatan enkelriktas

HAGFORS: Företagare planerar flytt

Omvandling. På måndag börjar arbetet med att bygga om Skolgatan. Men företag på gatan är kritiska.

– Vi har ny lokal på gång och flyttar så fort som möjligt, säger Thomas Johansson, Hagfors Måleri.

I ett pressmeddelande berättar kommunen att det nu tas ett första steg mot ett levande centrum.

– Vi ger mer plats för gående, cyklister och folkliv medan bilar får stå tillbaka, säger Pär Berglund, GVA-chef i pressmeddelandet.

Trottoarerna ska breddas så att butikerna får möjlighet att skylta och ställa ut kafébord. Det kommer att bli LED-belysning som ska lysa upp gatan nattetid, träd och växtlighet kommer att planteras.

Kritiska

Skolgatan enkelriktas i körriktning från Uddeholmsvägen mot Dalavägen. Beslutet att enkelrikta Skolgatan har varit omstritt. Flera företag på gatan har överklagat beslutet till både förvaltningsrätten och länsstyrelsen, men fått avslag. En av dem är Thomas Johansson på Hagfors Måleri. Företaget har funnits på Skolgatan i drygt 40 år och har totalt 20 anställda.

– Vi blir inte så tillgängliga längre. De säger att inte parkeringar betyder någonting. Då kan man ju fråga sig varför det inte anläggs gräsmattor på Bergvik, säger han.

Flyttplaner

Antalet parkeringsplatser på Skolgatan kommer att minskas från ett 30-tal idag till 17. Att det kommer bli svårigheter att ta emot tunga transporter lyfts också fram bland företagarna.

– Vi är proaktiva. Därför har vi en ny lokal på gång och flyttar så fort som möjligt. Det är ofrånkomligt. Vi måste flytta annars dör vi som företag, säger han.

Namnlistor

Även Johny Rizk på Altans godiscenter är besviken över beslutet om Skolgatan.

– Det känns hopplöst. Vi har överklagat till länsstyrelsen och fått avslag och vi har samlat in över 1000 namnunderskrifter mot detta. Inget hjälper, säger Johny Rizk.

Framtiden för Altans godiscenter är oviss.

– Vi får se hur våra kunder reagerar och hur resultatet blir. I värsta fall får vi flytta från Hagfors, säger Johny Rizk.

Även Hälsohuset som funnits på Skolgatan i 18 år funderar på att flytta.

– Får vi tag i en lokal som ligger bättre till så tar vi ju den, säger Emma Eriksson på Hälsohuset.

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm kommenterar företagens flyttplaner.

– Om man flyttar enbart för att man bygger om då tror jag att man tänker lite tokigt. Jag tror att det här blir väldigt bra för alla som bor och är verksamma längsmed gatan när det blir en lugnare trafiksituation, säger Louise Sjöholm.

Blir enklare

Hon anser heller inte att det blir problem med transporter eller parkering.

– Tvärtom tror jag det blir enklare med i- och utlastning eftersom man bara har en körriktning att ta hänsyn till. Det blir även parkeringar på Harboevägen, säger Louise Sjöholm.

I november ska nya Skolgatan vara klar.

– Planen är att det kommer att vara möjligt för genomfart under arbetets gång. Det kan vara någon enskild arbetsuppgift som kräver vägavstängning. Då går vi ut med informationen i god tid, säger hon.

I ett pressmeddelande berättar kommunen att det nu tas ett första steg mot ett levande centrum.

– Vi ger mer plats för gående, cyklister och folkliv medan bilar får stå tillbaka, säger Pär Berglund, GVA-chef i pressmeddelandet.

Trottoarerna ska breddas så att butikerna får möjlighet att skylta och ställa ut kafébord. Det kommer att bli LED-belysning som ska lysa upp gatan nattetid, träd och växtlighet kommer att planteras.

Kritiska

Skolgatan enkelriktas i körriktning från Uddeholmsvägen mot Dalavägen. Beslutet att enkelrikta Skolgatan har varit omstritt. Flera företag på gatan har överklagat beslutet till både förvaltningsrätten och länsstyrelsen, men fått avslag. En av dem är Thomas Johansson på Hagfors Måleri. Företaget har funnits på Skolgatan i drygt 40 år och har totalt 20 anställda.

– Vi blir inte så tillgängliga längre. De säger att inte parkeringar betyder någonting. Då kan man ju fråga sig varför det inte anläggs gräsmattor på Bergvik, säger han.

Flyttplaner

Antalet parkeringsplatser på Skolgatan kommer att minskas från ett 30-tal idag till 17. Att det kommer bli svårigheter att ta emot tunga transporter lyfts också fram bland företagarna.

– Vi är proaktiva. Därför har vi en ny lokal på gång och flyttar så fort som möjligt. Det är ofrånkomligt. Vi måste flytta annars dör vi som företag, säger han.

Namnlistor

Även Johny Rizk på Altans godiscenter är besviken över beslutet om Skolgatan.

– Det känns hopplöst. Vi har överklagat till länsstyrelsen och fått avslag och vi har samlat in över 1000 namnunderskrifter mot detta. Inget hjälper, säger Johny Rizk.

Framtiden för Altans godiscenter är oviss.

– Vi får se hur våra kunder reagerar och hur resultatet blir. I värsta fall får vi flytta från Hagfors, säger Johny Rizk.

Även Hälsohuset som funnits på Skolgatan i 18 år funderar på att flytta.

– Får vi tag i en lokal som ligger bättre till så tar vi ju den, säger Emma Eriksson på Hälsohuset.

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm kommenterar företagens flyttplaner.

– Om man flyttar enbart för att man bygger om då tror jag att man tänker lite tokigt. Jag tror att det här blir väldigt bra för alla som bor och är verksamma längsmed gatan när det blir en lugnare trafiksituation, säger Louise Sjöholm.

Blir enklare

Hon anser heller inte att det blir problem med transporter eller parkering.

– Tvärtom tror jag det blir enklare med i- och utlastning eftersom man bara har en körriktning att ta hänsyn till. Det blir även parkeringar på Harboevägen, säger Louise Sjöholm.

I november ska nya Skolgatan vara klar.

– Planen är att det kommer att vara möjligt för genomfart under arbetets gång. Det kan vara någon enskild arbetsuppgift som kräver vägavstängning. Då går vi ut med informationen i god tid, säger hon.