2017-07-06 06:00

2017-07-06 06:00

Bortvalda igen utan ny bedömning

HAGFORS: Lärarlönelyft skapar osämja

Någon översyn hanns inte med. Det fick rulla på och samma lärare som förra året fick del av lärarlönelyftet och 30 000 kronor mer i plånboken än sina kollegor.
– Många är duktiga men har hamnat utanför och tappat lusten, säger Magnus Bergenfur, facklig representant för Lärarnas riksförbund.

Lärarlönelyftet fortsätter att skapa missämja. Knappt hälften av lärarna i Hagfors fick del av tillägget som fördelades för första gången förra hösten.

Inför nästa läsår går det till exakt samma lärare utan att någon ny bedömning gjorts.

”Sämstelärare, igen” var rubriken på en mycket kritisk insändare i NWT förra veckan från en av dessa lärare som gick miste om 30 000 kronor i lönetillägg även nästa läsår.

– Vi bestämde tillsammans med lärarfacken att vi ska se över fördelningsprincipen men det har vi inte hunnit under året. Det ska vi göra i höst, säger Tove Frostvik, barn- och bildningschef i Hagfors kommun.

Lärarlönelyftet finansieras med statliga pengar och är kopplat till skolutveckling och kvalitet och ska ges till särskilt duktiga lärare. Skolans huvudman, i det här fallet Hagfors kommun, bestämmer, utifrån vissa kriterier, vilka lärare som ska få. Tillägget till var och en kan variera mellan 2 500 och 3 500 kronor i månaden.

Hagfors kommun valde att ge den lägre summan för att så många som möjligt skulle få. Det räckte till 73 anställda i skolan och förskolan.

Någon chans till ny bedömning inför nästa läsår för de som hamnade utanför att gavs alltså inte.

– Vi såg inte att vi skulle vilja plocka bort någon av de som fick ifjol, säger Tove Frostvik.

Mats Bergenfur är kommunombud i Hagfors för Lärarnas riksförbund.

– Vi har bytt skolchef och hälften av rektorerna. Den vanliga lönerevisionen var klar sent. Jag tror inte de ansåg att de hade tid att göra om bedömningen, säger han.

Något inflytande över fördelningen har inte fackförbunden.

– Vi har tagit ett steg tillbaka. De informerar och vi skriver på. Facket sätter inga löner. Vi vill ha in så mycket pengar som möjligt till kollektivet, fördelningen har vi inte lagt oss i, säger Mats Bergenfur.

Han har viss förståelse för kommunens sätt att hantera saken i år.

– Nästa år måste det vara på ett annat sätt, det här är inte hållbart i längden.

De är överens om att lärarlönelyftet sliter på anställda.

– Det blir en uppdelning av kollegiet. Många är duktiga men har hamnat utanför och tappat lusten, säger Mats Bergenfur.

Han tycker det hade varit ett bättre alternativ att ge det högre beloppet till färre personer och att det skulle föregås av en sökprocess.

– Nu blir det knappt hälften som inte får. Det blir en väldigt oklar gräns mellan den som får och den som inte får. Det har vi framfört.

– Jag förstår besvikelsen. Systemet innebär att några blir utan men till nästa år ska det inte bara rulla på. Helst skulle vi förstås vilja ge till alla, säger Tove Frostvik.

Lärarlönelyftet fortsätter att skapa missämja. Knappt hälften av lärarna i Hagfors fick del av tillägget som fördelades för första gången förra hösten.

Inför nästa läsår går det till exakt samma lärare utan att någon ny bedömning gjorts.

”Sämstelärare, igen” var rubriken på en mycket kritisk insändare i NWT förra veckan från en av dessa lärare som gick miste om 30 000 kronor i lönetillägg även nästa läsår.

– Vi bestämde tillsammans med lärarfacken att vi ska se över fördelningsprincipen men det har vi inte hunnit under året. Det ska vi göra i höst, säger Tove Frostvik, barn- och bildningschef i Hagfors kommun.

Lärarlönelyftet finansieras med statliga pengar och är kopplat till skolutveckling och kvalitet och ska ges till särskilt duktiga lärare. Skolans huvudman, i det här fallet Hagfors kommun, bestämmer, utifrån vissa kriterier, vilka lärare som ska få. Tillägget till var och en kan variera mellan 2 500 och 3 500 kronor i månaden.

Hagfors kommun valde att ge den lägre summan för att så många som möjligt skulle få. Det räckte till 73 anställda i skolan och förskolan.

Någon chans till ny bedömning inför nästa läsår för de som hamnade utanför att gavs alltså inte.

– Vi såg inte att vi skulle vilja plocka bort någon av de som fick ifjol, säger Tove Frostvik.

Mats Bergenfur är kommunombud i Hagfors för Lärarnas riksförbund.

– Vi har bytt skolchef och hälften av rektorerna. Den vanliga lönerevisionen var klar sent. Jag tror inte de ansåg att de hade tid att göra om bedömningen, säger han.

Något inflytande över fördelningen har inte fackförbunden.

– Vi har tagit ett steg tillbaka. De informerar och vi skriver på. Facket sätter inga löner. Vi vill ha in så mycket pengar som möjligt till kollektivet, fördelningen har vi inte lagt oss i, säger Mats Bergenfur.

Han har viss förståelse för kommunens sätt att hantera saken i år.

– Nästa år måste det vara på ett annat sätt, det här är inte hållbart i längden.

De är överens om att lärarlönelyftet sliter på anställda.

– Det blir en uppdelning av kollegiet. Många är duktiga men har hamnat utanför och tappat lusten, säger Mats Bergenfur.

Han tycker det hade varit ett bättre alternativ att ge det högre beloppet till färre personer och att det skulle föregås av en sökprocess.

– Nu blir det knappt hälften som inte får. Det blir en väldigt oklar gräns mellan den som får och den som inte får. Det har vi framfört.

– Jag förstår besvikelsen. Systemet innebär att några blir utan men till nästa år ska det inte bara rulla på. Helst skulle vi förstås vilja ge till alla, säger Tove Frostvik.

Medellön kommunal sektor år 2016

Förskollärare 29 580

Fritidspedagog 29 280

Lärare grundskola, tidigare år 32 790

Lärare grundskola, senare år 34 100

Lärare gymnasium, allmänna ämnen 35 470

Lärare gymnasium, yrkesämnen 35 270

Lärare praktiska/estetiska ämnen 33 380

Speciallärare 36 090

Specialpedagog 36 740

SFI-lärare 32 300

Lärare, kulturskola 30 240

Samtliga 32 650

Källa: Lärarförbundet