2017-07-03 15:26

2017-07-03 15:26

Flaggtvist inom kyrkopolitiken

HAGFORS: Lennart Finnkvist kämpar mot flaggbeslut

2005 beslutes att det ska flaggas på halv stång vid begravningar på Skogskapellet. En flaggstång införskaffades, men inget hände. När Lennart Finnkvist belyste detta i ett medborgarförslag fattades ett nytt beslut som gick emot det gamla.

Lennart Finnkvist har tidigare varit ledamot i kyrkofullmäktige. Han känner fortfarande ett starkt engagemang och är kritisk till att det inte flaggas på halv stång vid begravningar vid Skogskapellet.

– Det är ledsamt. Det är den sista värdigheten man kan ge en församlingsmedlem, säger Lennart Finnkvist.

2005 fattade kyrkonämnden beslut om att genomföra just detta. En flaggstång inköptes som fortfarande ligger kvar på en gräsmatta i närheten av Skogskapellet redo att tas i bruk. Lennart Finnkvist har i ett medborgarförslag lyft beslutet på nytt. Nyligen beslutades i både kyrkorådet och kyrkofullmäktige att det ska finnas möjlighet att flagga på halv stång vid begravningar, men det ska i så fall ske i församlingshemmet. Något Lennart Finnkvist är kritisk till.

– Församlingshemmet ligger ju vid kyrkan och inte vid kapellet där begravningen sker, säger han.

Lennart Finnkvist har även framfört att han själv kan stå för de kostnader som återstår för att flaggstången ska resas vid Skogskapellet. Jan Bohlin är ordförande i kyrkorådet och han motiverar beslutet.

– Det ska vara lika i alla fyra församlingarna. Flaggning ska ske vid församlingshemmen. Kyrkorådet var enigt i detta. Det händer ju att man ibland inte får som man vill. Då får man väl acceptera det också, säger Jan Bohlin.

Lennart Finnkvist har tidigare varit ledamot i kyrkofullmäktige. Han känner fortfarande ett starkt engagemang och är kritisk till att det inte flaggas på halv stång vid begravningar vid Skogskapellet.

– Det är ledsamt. Det är den sista värdigheten man kan ge en församlingsmedlem, säger Lennart Finnkvist.

2005 fattade kyrkonämnden beslut om att genomföra just detta. En flaggstång inköptes som fortfarande ligger kvar på en gräsmatta i närheten av Skogskapellet redo att tas i bruk. Lennart Finnkvist har i ett medborgarförslag lyft beslutet på nytt. Nyligen beslutades i både kyrkorådet och kyrkofullmäktige att det ska finnas möjlighet att flagga på halv stång vid begravningar, men det ska i så fall ske i församlingshemmet. Något Lennart Finnkvist är kritisk till.

– Församlingshemmet ligger ju vid kyrkan och inte vid kapellet där begravningen sker, säger han.

Lennart Finnkvist har även framfört att han själv kan stå för de kostnader som återstår för att flaggstången ska resas vid Skogskapellet. Jan Bohlin är ordförande i kyrkorådet och han motiverar beslutet.

– Det ska vara lika i alla fyra församlingarna. Flaggning ska ske vid församlingshemmen. Kyrkorådet var enigt i detta. Det händer ju att man ibland inte får som man vill. Då får man väl acceptera det också, säger Jan Bohlin.