2017-06-27 16:19

2017-06-27 17:35

Tv-spel för pensionärer

HAGFORS: I projektet GameChängers lär unga äldre ny teknik

Bengt Johansson som bor på Sättragården spelar bowling som tv-spel
– När man är 85 år är det här mycket bättre än att gå till bowlinghallen, säger han.

Bengt Johansson spelar bowling genom spelkonsolen Wii på tv. Han har riktigt fått kläm på tekniken och får in flera strikes.

Sommarjobbare

Han har fått hjälp av fyra sommarjobbande ungdomar från GameChängers. De är Hanna Fischer, Kiki Kila, Douglas Hagell och Erik Stafås som samtliga har musikbakgrund från Kulturskolan. Projektet GameChängers är nytt.

– Syftet är att föra in modern teknik på våra äldreboenden. Tv-spel och Ipads kanske man inte förknippar med äldreboenden, så det vill vi ändra på, säger Anna Lindberg enhetschef Sättragården.

Allsång

Eftersom det är musikaliska ungdomar så har de fört in mycket musik och sång genom den nya tekniken.

– Vi har ordnat allsång genom Spotify och tryckt upp texthäften till detta, säger Hanna Fischer.

Äldre har även fått prova på att spela piano på en Ipad.

– Vi har spelat en del jazz, berättar Douglas Hagell.

Schackspel

De äldre får också lära sig Googles möjligheter.

– De har fått lära sig leta hus genom Google Maps för att försöka hitta sina barndomshem, säger Anna Lindberg.

Schack är också populärt. Jörgen Eriksson gillar att spela schack i en Ipad tillsammans med ungdomarna.

– Det är roligt, men jag förlorar ju alltid, säger han och skrattar.

Vetgiriga

Ungdomarna har märkt att de äldre är nyfikna på det som de lär ut.

– Men samtidigt är det en del som också lite rädda för att prova den nya tekniken, säger Douglas Hagell.

Kulturgaranti

Projektet har blivit möjligt genom ett samarbete med biblioteket som tillhandahåller utrustningen.

– Det här ligger också väl i linje med att kommunstyrelsen nyligen beslutade om en kulturgaranti för äldre. Förhoppningsvis kan vi köra samma upplägg igen nästa år, säger Anna Lindberg.

Bengt Johansson spelar bowling genom spelkonsolen Wii på tv. Han har riktigt fått kläm på tekniken och får in flera strikes.

Sommarjobbare

Han har fått hjälp av fyra sommarjobbande ungdomar från GameChängers. De är Hanna Fischer, Kiki Kila, Douglas Hagell och Erik Stafås som samtliga har musikbakgrund från Kulturskolan. Projektet GameChängers är nytt.

– Syftet är att föra in modern teknik på våra äldreboenden. Tv-spel och Ipads kanske man inte förknippar med äldreboenden, så det vill vi ändra på, säger Anna Lindberg enhetschef Sättragården.

Allsång

Eftersom det är musikaliska ungdomar så har de fört in mycket musik och sång genom den nya tekniken.

– Vi har ordnat allsång genom Spotify och tryckt upp texthäften till detta, säger Hanna Fischer.

Äldre har även fått prova på att spela piano på en Ipad.

– Vi har spelat en del jazz, berättar Douglas Hagell.

Schackspel

De äldre får också lära sig Googles möjligheter.

– De har fått lära sig leta hus genom Google Maps för att försöka hitta sina barndomshem, säger Anna Lindberg.

Schack är också populärt. Jörgen Eriksson gillar att spela schack i en Ipad tillsammans med ungdomarna.

– Det är roligt, men jag förlorar ju alltid, säger han och skrattar.

Vetgiriga

Ungdomarna har märkt att de äldre är nyfikna på det som de lär ut.

– Men samtidigt är det en del som också lite rädda för att prova den nya tekniken, säger Douglas Hagell.

Kulturgaranti

Projektet har blivit möjligt genom ett samarbete med biblioteket som tillhandahåller utrustningen.

– Det här ligger också väl i linje med att kommunstyrelsen nyligen beslutade om en kulturgaranti för äldre. Förhoppningsvis kan vi köra samma upplägg igen nästa år, säger Anna Lindberg.