2017-06-26 14:09

2017-06-26 14:09

Torfolk gård ger upp kampen om bärmärkningen

ÖSTRA SKYMNÄS: Fick avslag i förvaltningsrätten

Torfolk gård har länge kämpat för rätten att ange bärmängden i deras burkar. Enligt EU-direktiv ska det istället stå fruktmängd. Nu har de fått avslag i förvaltningsrätten och ger upp striden.
– Vi har redan börjat formulera om etiketterna, säger Olle Göransson på Torfolk gård.

2015 fick Torfolk Gård ett föreläggande av miljö- och byggnämnden att det ska stå ”fruktmängd” och inte ”bärmängd” på burkarna. Torfolk gård överklagade detta till länsstyrelsen som valde att gå på nämndens linje. De överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu alltså kommit med sin dom om avslag.

– Vi har påpekat att det finns ett problem. Anledningen att vi började bråka om detta var att visa på dumheterna med den EU- lagstiftning som kräver detta. För lingon och blåbär kallar man ju inte för frukt utan bär, säger Olle Göransson.

2015 fick Torfolk Gård ett föreläggande av miljö- och byggnämnden att det ska stå ”fruktmängd” och inte ”bärmängd” på burkarna. Torfolk gård överklagade detta till länsstyrelsen som valde att gå på nämndens linje. De överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu alltså kommit med sin dom om avslag.

– Vi har påpekat att det finns ett problem. Anledningen att vi började bråka om detta var att visa på dumheterna med den EU- lagstiftning som kräver detta. För lingon och blåbär kallar man ju inte för frukt utan bär, säger Olle Göransson.