2017-06-26 22:56

2017-06-26 22:56

Det blir en F-3 skola

HAGFORS: Det blev ny omröstning om Råda skola vid måndagens kommunfullmäktige

När investeringsbudgeten skulle klubbas igenom kom C, M och L med ett förslag som gjorde att beslutet om en F-3 skola i Råda kunde rivas upp till förmån för en F-6. Det gick till votering som slutade 19-16 för en F-3 skola.

Många åhörare hade samlats till kommunfullmäktigesammanträdet. Anledningen var att C, M och L i kommunstyrelsen yrkat på en ändring i investeringsbudgeten.

Utökad budget

De ville att det skulle stå ”nybyggnation av F-6 skola” istället för F-3 skola. Dessutom ville de att budgeten för detta skulle utökas till 26 miljoner kronor över en tvåårsperiod i stället för de 12, 1 miljoner kronor som föreslagits till en F-3 skola. Förslaget gick till votering som F-3 alternativet vann.

Rådasatsning

När investeringsbudgeten för 2018 nu skulle klubbas igenom vid kommunfullmäktigesammanträdet begärde kommunalrådet Åsa Johansson (S) ordet.

– Inom den skattefinansierade verksamheten kan jag konstatera att nästan hälften av de investeringar som föreslås ska göras i Råda och jag bifaller kommunstyrelsens förslag, sa Åsa Johansson (S).

Därefter framförde oppositionsrådet Stellan Andersson (C) Hans Liljas ( L) och Roger Brodin (M) att de på nytt lägger fram samma förslag som de tidigare yrkat i kommunstyrelsen.

– Det antyddes vid kommunstyrelsen att vi har obstruerat mot kommunfullmäktiges beslut den 28 november. Men vi ser det inte som så, utan att ett kommunfullmäktigebeslut som inte verkställts finns det naturligtvis möjligheter att göra förändringar i, sa Stellan Andersson (C).

Omröstning

Kommunfullmäktige hade då två förslag att ta ställning till; kommunstyrelsens och alliansens. Stellan Andersson (C) begärde votering. Det slutade alltså med röstsiffrorna 19-16 Sverigedemokraterna anslöt sig till alliansens sida. Likaså Anna-Greta Johansson (S) 1:e vice ordförande och Ann-Christine Janhagen Olsén (S). Därmed ligger beslutet som fattades i kommunfullmäktige om nybyggnation av F-3 skola i Råda fast.

Besvikna

Efteråt var flera representanter för föräldragruppen i Råda besvikna.

– Det var inte oväntat. Men det tyder på att frågan lever fortfarande. Det närmar sig ju ett valår, så den kommer att leva ett tag till, säger Boo Westlund.

Många åhörare hade samlats till kommunfullmäktigesammanträdet. Anledningen var att C, M och L i kommunstyrelsen yrkat på en ändring i investeringsbudgeten.

Utökad budget

De ville att det skulle stå ”nybyggnation av F-6 skola” istället för F-3 skola. Dessutom ville de att budgeten för detta skulle utökas till 26 miljoner kronor över en tvåårsperiod i stället för de 12, 1 miljoner kronor som föreslagits till en F-3 skola. Förslaget gick till votering som F-3 alternativet vann.

Rådasatsning

När investeringsbudgeten för 2018 nu skulle klubbas igenom vid kommunfullmäktigesammanträdet begärde kommunalrådet Åsa Johansson (S) ordet.

– Inom den skattefinansierade verksamheten kan jag konstatera att nästan hälften av de investeringar som föreslås ska göras i Råda och jag bifaller kommunstyrelsens förslag, sa Åsa Johansson (S).

Därefter framförde oppositionsrådet Stellan Andersson (C) Hans Liljas ( L) och Roger Brodin (M) att de på nytt lägger fram samma förslag som de tidigare yrkat i kommunstyrelsen.

– Det antyddes vid kommunstyrelsen att vi har obstruerat mot kommunfullmäktiges beslut den 28 november. Men vi ser det inte som så, utan att ett kommunfullmäktigebeslut som inte verkställts finns det naturligtvis möjligheter att göra förändringar i, sa Stellan Andersson (C).

Omröstning

Kommunfullmäktige hade då två förslag att ta ställning till; kommunstyrelsens och alliansens. Stellan Andersson (C) begärde votering. Det slutade alltså med röstsiffrorna 19-16 Sverigedemokraterna anslöt sig till alliansens sida. Likaså Anna-Greta Johansson (S) 1:e vice ordförande och Ann-Christine Janhagen Olsén (S). Därmed ligger beslutet som fattades i kommunfullmäktige om nybyggnation av F-3 skola i Råda fast.

Besvikna

Efteråt var flera representanter för föräldragruppen i Råda besvikna.

– Det var inte oväntat. Men det tyder på att frågan lever fortfarande. Det närmar sig ju ett valår, så den kommer att leva ett tag till, säger Boo Westlund.