2017-06-13 06:00

2017-06-13 06:00

Hagfors kommunstyrelse

Beslut om budget i höst

Det beslutades att driftbudgeten för 2018 med plan för 2019-2020 kommer att beslutas i kommunfullmäktige i höst. Kommunstyrelsen gick på budgetkommitténs linje att kommunens tjänstemän på nytt skulle se över budgetförslaget. Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att göra avsteg i tvåprocentmålet.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård

Lagstiftningen görs om så att utskrivningsklara patienter ska lämna slutenvården efter tre dygn. Tidigare har det varit fem dygn som landstinget haft ansvaret. Nu går ansvaret över på kommunerna efter tre dygn. Det är tre dygn oavsett helger tidigare var det fem vardagar.

– Det här kommer att bli en stor utmaning, då ska utskrivningsbara patienter biståndsbedömas på helger också i vissa fall. Det här kommer också att vältra över vissa kostnader från landstinget till kommunerna. Å andra sidan så är det bättre för människor att få komma hem när man är färdigbehandlad. För man är ju också i en mer riskabel miljö när man är på sjukhus eftersom man är mer utsatt för bakterier, så det görs ju för patientens bästa, säger kommunalrådet Åsa Johansson (S).

Utsortering av matavfall

Det beslutades att införa matavfallssortering. Det blir två kärl, ett för matavfall och ett för vanliga sopor. Detta kommer att införas 2019. Man kommer att få förmultningsbara pappåsar att samla in matavfallet i.

– Det här känns som ett steg i rätt riktning för att få ett hållbarare samhälle, säger Åsa Johansson.

Beslut om budget i höst

Det beslutades att driftbudgeten för 2018 med plan för 2019-2020 kommer att beslutas i kommunfullmäktige i höst. Kommunstyrelsen gick på budgetkommitténs linje att kommunens tjänstemän på nytt skulle se över budgetförslaget. Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att göra avsteg i tvåprocentmålet.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård

Lagstiftningen görs om så att utskrivningsklara patienter ska lämna slutenvården efter tre dygn. Tidigare har det varit fem dygn som landstinget haft ansvaret. Nu går ansvaret över på kommunerna efter tre dygn. Det är tre dygn oavsett helger tidigare var det fem vardagar.

– Det här kommer att bli en stor utmaning, då ska utskrivningsbara patienter biståndsbedömas på helger också i vissa fall. Det här kommer också att vältra över vissa kostnader från landstinget till kommunerna. Å andra sidan så är det bättre för människor att få komma hem när man är färdigbehandlad. För man är ju också i en mer riskabel miljö när man är på sjukhus eftersom man är mer utsatt för bakterier, så det görs ju för patientens bästa, säger kommunalrådet Åsa Johansson (S).

Utsortering av matavfall

Det beslutades att införa matavfallssortering. Det blir två kärl, ett för matavfall och ett för vanliga sopor. Detta kommer att införas 2019. Man kommer att få förmultningsbara pappåsar att samla in matavfallet i.

– Det här känns som ett steg i rätt riktning för att få ett hållbarare samhälle, säger Åsa Johansson.