2017-06-13 17:03

2017-06-13 17:03

Fullmäktiges beslut gäller

HAGFORS: Förvaltningsrätten har kommit med sin dom

Föräldragruppen för Råda skola och oppositionsrådet Stellan Andersson (C) hade begärt en laglighetsprövning om det gick rätt till när kommunfullmäktige fattade beslut om Råda skola. Under tisdagen kom domen om avslag.

Skäl som både föräldragruppen och Stellan Andersson (C) framlagt för överklagan är att fel ersättare deltog i beslutet när kommunfullmäktige den 28 november fattade beslut om att bygga en ny F3 skola i Råda. Vid votering var 18 ledamöter för en F3 skola och 17 var för en F6 skola.

Påtryckningar

Det visade sig sedan att kommunfullmäktiges ordförande Sten-Inge Olsson förmått ersättaren Leif Andersson (S) att avstå från att tjänstgöra. Leif Andersson hade deklarerat sin ståndpunkt att han tänkte rösta på en F6-skola. I föräldragruppens skrivelse framförs att Leif Andersson fått välja mellan att ”sänka partiet eller avstå från att delta”. Förvaltningsrätten fastslår att ”enligt kommunallagen ska ersättarna tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen”. Men säger också att ”oavsett skälen bakom detta står kommunens förfarande inte i strid mot ovan angivna bestämmelse” och framhåller att förvaltningsrättens prövning är begränsad till en laglighetsprövning och ”eventuella påtryckningar bakom olika ageranden ligger utanför denna prövning”. Överklagandet avslås med hänvisning till att förvaltningsrätten inte finner beslutet olagligt.

– Vi får begrunda detta, säger Boo Westlund från föräldragruppen.

Ger inte upp

Detsamma gör Stellan Andersson (C) som inte ger upp kampen om Råda Skola. Vid kommunstyrelsesammanträdet i går yrkade han, Hans Liljas (L) och Roger Brodin (M) på att det i investeringsbudgeten för 2018 skulle stå att det istället skulle bli en F6 skola i Råda och utöka budgeten för en sådan skola. Det gick till votering som slutade 8-5.

– Det är en konstig ordning att obstruera mot kommunfullmäktiges beslut, säger Åsa Johansson (S).

Investeringsbudget ska slutligen beslutas i kommunfullmäktige den 26 juni.

– Då har domen inte vunnit laga kraft. Jag ska yrka på votering för att det blir en F6 skola, säger Stellan Andersson(C).

Åsa Johansson anser att beslutet redan vunnit laga kraft.

– Beslutet är ju redan fattat så nu kan det bli full fart med byggandet av ny skola, säger Åsa Johansson(S).

Skäl som både föräldragruppen och Stellan Andersson (C) framlagt för överklagan är att fel ersättare deltog i beslutet när kommunfullmäktige den 28 november fattade beslut om att bygga en ny F3 skola i Råda. Vid votering var 18 ledamöter för en F3 skola och 17 var för en F6 skola.

Påtryckningar

Det visade sig sedan att kommunfullmäktiges ordförande Sten-Inge Olsson förmått ersättaren Leif Andersson (S) att avstå från att tjänstgöra. Leif Andersson hade deklarerat sin ståndpunkt att han tänkte rösta på en F6-skola. I föräldragruppens skrivelse framförs att Leif Andersson fått välja mellan att ”sänka partiet eller avstå från att delta”. Förvaltningsrätten fastslår att ”enligt kommunallagen ska ersättarna tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen”. Men säger också att ”oavsett skälen bakom detta står kommunens förfarande inte i strid mot ovan angivna bestämmelse” och framhåller att förvaltningsrättens prövning är begränsad till en laglighetsprövning och ”eventuella påtryckningar bakom olika ageranden ligger utanför denna prövning”. Överklagandet avslås med hänvisning till att förvaltningsrätten inte finner beslutet olagligt.

– Vi får begrunda detta, säger Boo Westlund från föräldragruppen.

Ger inte upp

Detsamma gör Stellan Andersson (C) som inte ger upp kampen om Råda Skola. Vid kommunstyrelsesammanträdet i går yrkade han, Hans Liljas (L) och Roger Brodin (M) på att det i investeringsbudgeten för 2018 skulle stå att det istället skulle bli en F6 skola i Råda och utöka budgeten för en sådan skola. Det gick till votering som slutade 8-5.

– Det är en konstig ordning att obstruera mot kommunfullmäktiges beslut, säger Åsa Johansson (S).

Investeringsbudget ska slutligen beslutas i kommunfullmäktige den 26 juni.

– Då har domen inte vunnit laga kraft. Jag ska yrka på votering för att det blir en F6 skola, säger Stellan Andersson(C).

Åsa Johansson anser att beslutet redan vunnit laga kraft.

– Beslutet är ju redan fattat så nu kan det bli full fart med byggandet av ny skola, säger Åsa Johansson(S).