2017-06-12 14:44

2017-06-12 14:44

Arbetsmiljöverket avslutar ärende

HAGFORS

Efter en inspektion riktade Arbetsmiljöverket svidande kritik mot Hagfors kommun och arbetssituationen för första linjens chefer. Ur inspektionsrapporten framkom att ”enhetscheferna upplever att de är i ett demensliknande tillstånd”. Kommunen skulle få betala vite om inte bristerna åtgärdades. I april gjorde Arbetsmiljöverket återbesök. Nu kan Arbetsmiljöverket konstatera att arbetsgivaren har arbetat med de brister som Arbetsmiljöverket uppmanat kommunen att åtgärda. Därför har Arbetsmiljöverket nu avslutat ärendet.

Efter en inspektion riktade Arbetsmiljöverket svidande kritik mot Hagfors kommun och arbetssituationen för första linjens chefer. Ur inspektionsrapporten framkom att ”enhetscheferna upplever att de är i ett demensliknande tillstånd”. Kommunen skulle få betala vite om inte bristerna åtgärdades. I april gjorde Arbetsmiljöverket återbesök. Nu kan Arbetsmiljöverket konstatera att arbetsgivaren har arbetat med de brister som Arbetsmiljöverket uppmanat kommunen att åtgärda. Därför har Arbetsmiljöverket nu avslutat ärendet.