2017-05-17 17:44

2017-05-17 17:44

Unik praktik skapar jobb

HAGFORS: Grönt näringsliv vill satsa på det närodlade och ekologiska

De var grannar i Homs i Syrien. Efter flykten till Sverige är Abdul Hakim Hamsho och Tarek Hamish även grannar i Hagfors. Inom projektet Grönt Näringsliv gör de nu praktik på Torfolk gård.
– Vi är jätteglada och tacksamma över att vi fått denna möjlighet. Förhoppningsvis kommer vi att lyckas inom detta, säger Abdul Hakim Hamsho.

Projektet Grönt näringsliv drog i gång förra året och har initierats av LRF och av SLA och syftar till att få ut nyanlända på praktikplatser inom gröna näringar.

Egen försörjning

Michael Kjellstrand är projektledare för Grönt näringsliv.

– När projektet avslutas vid årsskiftet ska vi ha haft 20 praktikanter ute. Målet är att hälften av dessa ska ha nått egen försörjning eller ökat sin anställningsbarhet, säger han.

Abdul Hakim Hamsho är agronom och jobbade som lantbruksrådgivare i Syrien och Tarek Hamish hade ett kycklingslakteri. Sedan i april är de praktikanter på Torfolk gård. Här arrenderar de ett halvt hektar att odla på och får låna jordbruksmaskiner.

Odling

– Vi odlar bland annat persilja, aubergine och zucchini. Vi lär oss jättemycket. Nu har vi bland annat lärt oss odla dill, säger Tarek Hamish.

Olle Göransson driver Torfolk gård.

– Vi lär oss mycket av varandra. Jag får lära mig om grödor som inte jag är van att odla här. Det som Abdul Hakim och Tarek odlar kommer också att säljas i vår gårdsbutik i sommar.

Fler jordbrukare

Att köpa närodlat och ekologiskt ligger i tiden, men efterfrågan överträffar ibland tillgången.

– Att bedriva lantbruk tillhör de mest kostnadskrävande näringarna vi har. Ungdomar och nyanlända har inte ekonomiska möjligheter att komma in i branschen, säger Olle Göransson.

Därför har nyligen den ekonomiska föreningen Grön Gryning startats. Här ingår bland annat etablerade lantbrukare som ska få fler att kunna försörja sig på jordbruk.

– Det tar vid där projektet Grönt näringsliv slutar. Men det här riktar sig inte enbart till nyanlända, utan till alla som är intresserade av jordbruk. Förr fanns det mängder av småjordbruk här i trakterna förhoppningen är att vi kan bidra till att få i gång detta igen, säger Michael Kjellstrand.

Olle Göransson förklarar.

– Vi på Torfolk gård har ju till exempel traktor att hyra ut och mark som växer igen om ingen brukar det, säger han.

Familjeåterförening

För Tarek Hamish innebar kontakten med Michael Kjellstrand inte bara en givande praktikplats. Michael Kjellstrand har tagit kontakt med Migrationsverket och gjort så att Tareks fru och tre barn äntligen kan lämna Syrien och återförenas med honom i Hagfors efter att inte ha setts på tre år. Tarek ler lyckligt.

– Då måste du ta med familjen hit och visa. De kan ju också hjälpa dig att rensa ogräs, skojar Olle Göransson.

Projektet Grönt näringsliv drog i gång förra året och har initierats av LRF och av SLA och syftar till att få ut nyanlända på praktikplatser inom gröna näringar.

Egen försörjning

Michael Kjellstrand är projektledare för Grönt näringsliv.

– När projektet avslutas vid årsskiftet ska vi ha haft 20 praktikanter ute. Målet är att hälften av dessa ska ha nått egen försörjning eller ökat sin anställningsbarhet, säger han.

Abdul Hakim Hamsho är agronom och jobbade som lantbruksrådgivare i Syrien och Tarek Hamish hade ett kycklingslakteri. Sedan i april är de praktikanter på Torfolk gård. Här arrenderar de ett halvt hektar att odla på och får låna jordbruksmaskiner.

Odling

– Vi odlar bland annat persilja, aubergine och zucchini. Vi lär oss jättemycket. Nu har vi bland annat lärt oss odla dill, säger Tarek Hamish.

Olle Göransson driver Torfolk gård.

– Vi lär oss mycket av varandra. Jag får lära mig om grödor som inte jag är van att odla här. Det som Abdul Hakim och Tarek odlar kommer också att säljas i vår gårdsbutik i sommar.

Fler jordbrukare

Att köpa närodlat och ekologiskt ligger i tiden, men efterfrågan överträffar ibland tillgången.

– Att bedriva lantbruk tillhör de mest kostnadskrävande näringarna vi har. Ungdomar och nyanlända har inte ekonomiska möjligheter att komma in i branschen, säger Olle Göransson.

Därför har nyligen den ekonomiska föreningen Grön Gryning startats. Här ingår bland annat etablerade lantbrukare som ska få fler att kunna försörja sig på jordbruk.

– Det tar vid där projektet Grönt näringsliv slutar. Men det här riktar sig inte enbart till nyanlända, utan till alla som är intresserade av jordbruk. Förr fanns det mängder av småjordbruk här i trakterna förhoppningen är att vi kan bidra till att få i gång detta igen, säger Michael Kjellstrand.

Olle Göransson förklarar.

– Vi på Torfolk gård har ju till exempel traktor att hyra ut och mark som växer igen om ingen brukar det, säger han.

Familjeåterförening

För Tarek Hamish innebar kontakten med Michael Kjellstrand inte bara en givande praktikplats. Michael Kjellstrand har tagit kontakt med Migrationsverket och gjort så att Tareks fru och tre barn äntligen kan lämna Syrien och återförenas med honom i Hagfors efter att inte ha setts på tre år. Tarek ler lyckligt.

– Då måste du ta med familjen hit och visa. De kan ju också hjälpa dig att rensa ogräs, skojar Olle Göransson.