2017-05-10 15:34

2017-05-10 15:36

Nytt datum för dom om Råda skola

HAGFORS

Det var preliminärt bestämt att förvaltningsrätten den 18 maj skulle ta ställning till om kommunfullmäktige gjorde rätt när de fattade beslut om Råda Skola.

Nu har datumet för detta sammanträde blivit framflyttat till den 1 juni. Det är oppositionsrådet Stellan Andersson (C) och föräldragruppen för Råda Skola som ansökt om laglighetsprövning enligt kommunallagen till förvaltningsrätten i Karlstad.

– Vi har lagstadgad skyldighet att meddela dom fyra veckor efter sammanträdet, men oftast går det fortare än så, säger Lars Överström, förvaltningsrättsjurist vid förvaltningsrätten.

Nu har datumet för detta sammanträde blivit framflyttat till den 1 juni. Det är oppositionsrådet Stellan Andersson (C) och föräldragruppen för Råda Skola som ansökt om laglighetsprövning enligt kommunallagen till förvaltningsrätten i Karlstad.

– Vi har lagstadgad skyldighet att meddela dom fyra veckor efter sammanträdet, men oftast går det fortare än så, säger Lars Överström, förvaltningsrättsjurist vid förvaltningsrätten.