2017-03-20 06:00

2017-03-20 06:00

Anmärker på bokslutet

HAGFORS: Kommunrevisorerna riktar svidande kritik mot Hagfors kommun

Kommunrevisorerna anser att kommunens bokslut inte är rättvisande. De anser heller inte att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och god redovisningssed.
– Vi har kört med öppna kort och gjort det vi tyckte var bäst för medborgarna, säger kommunalrådet Åsa Johansson (S).

Det är Deloitte som på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hagfors granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Nils-Göran Holmqvist (S) är ordförande i kommunrevisionen.

– Vi var nära att utdela kritik förra året också, men då valde vi att hellre fria än fälla. I år efter att vi upptäckt fel två år i rad tyckte vi att vi borde markera. Men i övrigt vill jag inte kommentera. Rapporten säger allt. Vi får se vad kommunfullmäktige säger när bokslutet ska klubbas igenom, säger Nils-Göran Holmqvist.

Intäkt blev skuld

I revisionen har två väsentliga avvikelser noterats. En av dem är att kommunen i december 2015 fick ett generellt statsbidrag för mottagande av flyktingar på 27,7 miljoner kronor. Beloppet bokfördes som skuld istället för intäkt. Kommunalrådet Åsa Johansson förklarar.

– Hela kommunstyrelsen är överens om att vi ska göra på detta viset. Vi har lagt undan pengarna till flyktingrelaterade kostnader för åren som kommer. Det tycker inte revisorerna om att vi gör. De tycker att vi skulle lagt in det på balansräkning och fått ett bättre resultat. Men då hade vi inte kunnat använda pengarna om vi fått brist i framtiden, säger Åsa Johansson.

Stor avvikelse

Bokslutet för 2016 visar på ett överskott på 23,3 miljoner kronor. Kommunrevisorerna skriver att hade kommunen följt god redovisningssed skulle resultatet för 2016 vara 74,4 miljoner kronor. En avvikelse på 50,9 miljoner kronor.

Åsa Johansson bemöter kritiken.

– Jag har fört en dialog med revisorerna om det här hela året. Så revisorerna var väl medvetna om att vi skulle göra så här. Jag har bett dem om hjälp att hitta en lösning för hur vi ska kunna använda pengarna i framtiden på ett sätt som de skulle tycka vore okej, men vi har inte hittat någon lösning. Det här är ett sätt för oss att inte behöva dra ner i kärnverksamheten framöver.

Skulle den risken ha funnits i framtiden om ni inte gjort på detta sätt?

– Om kostnaderna för flyktingmottagandet skulle stiga så har vi ju nu lagt undan pengar för att ha råd med det utan att dra ner på övrig verksamhet. Pengarna finns kvar i driften, säger Åsa Johansson.

Vid SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) känner man till problematiken.

– Diskussioner har förts i många kommuner om hur man ska bokföra statsbidraget för flyktingmottagande. Men de flesta kommuner väljer att följa god redovisningssed, säger Anders Nilsson, redovisningsexpert, SKL.

Kommunrevisorerna slår också ner på den avsättning på 23, 2 miljoner kronor för framtida utgifter för väg- och fastighetsunderhåll. Att bokföra en avsättning avseende framtida underhåll anser de inte vara förenligt med RKR (Rådet för kommunal redovisning).

Hur allvarlig tycker du att kritiken är?

– Vi har kört med öppna kort mot revisionen, hela kommunstyrelsen och bokslutskommittén är medvetna om att det är så här. Vi har gjort det här för medborgarnas bästa, säger Åsa Johansson.

Kommer ni att ändra i bokslutet efter kritiken?

– Jag tror att fullmäktige kommer att anta bokslutet trots kritiken, säger hon.

Det är Deloitte som på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hagfors granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Nils-Göran Holmqvist (S) är ordförande i kommunrevisionen.

– Vi var nära att utdela kritik förra året också, men då valde vi att hellre fria än fälla. I år efter att vi upptäckt fel två år i rad tyckte vi att vi borde markera. Men i övrigt vill jag inte kommentera. Rapporten säger allt. Vi får se vad kommunfullmäktige säger när bokslutet ska klubbas igenom, säger Nils-Göran Holmqvist.

Intäkt blev skuld

I revisionen har två väsentliga avvikelser noterats. En av dem är att kommunen i december 2015 fick ett generellt statsbidrag för mottagande av flyktingar på 27,7 miljoner kronor. Beloppet bokfördes som skuld istället för intäkt. Kommunalrådet Åsa Johansson förklarar.

– Hela kommunstyrelsen är överens om att vi ska göra på detta viset. Vi har lagt undan pengarna till flyktingrelaterade kostnader för åren som kommer. Det tycker inte revisorerna om att vi gör. De tycker att vi skulle lagt in det på balansräkning och fått ett bättre resultat. Men då hade vi inte kunnat använda pengarna om vi fått brist i framtiden, säger Åsa Johansson.

Stor avvikelse

Bokslutet för 2016 visar på ett överskott på 23,3 miljoner kronor. Kommunrevisorerna skriver att hade kommunen följt god redovisningssed skulle resultatet för 2016 vara 74,4 miljoner kronor. En avvikelse på 50,9 miljoner kronor.

Åsa Johansson bemöter kritiken.

– Jag har fört en dialog med revisorerna om det här hela året. Så revisorerna var väl medvetna om att vi skulle göra så här. Jag har bett dem om hjälp att hitta en lösning för hur vi ska kunna använda pengarna i framtiden på ett sätt som de skulle tycka vore okej, men vi har inte hittat någon lösning. Det här är ett sätt för oss att inte behöva dra ner i kärnverksamheten framöver.

Skulle den risken ha funnits i framtiden om ni inte gjort på detta sätt?

– Om kostnaderna för flyktingmottagandet skulle stiga så har vi ju nu lagt undan pengar för att ha råd med det utan att dra ner på övrig verksamhet. Pengarna finns kvar i driften, säger Åsa Johansson.

Vid SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) känner man till problematiken.

– Diskussioner har förts i många kommuner om hur man ska bokföra statsbidraget för flyktingmottagande. Men de flesta kommuner väljer att följa god redovisningssed, säger Anders Nilsson, redovisningsexpert, SKL.

Kommunrevisorerna slår också ner på den avsättning på 23, 2 miljoner kronor för framtida utgifter för väg- och fastighetsunderhåll. Att bokföra en avsättning avseende framtida underhåll anser de inte vara förenligt med RKR (Rådet för kommunal redovisning).

Hur allvarlig tycker du att kritiken är?

– Vi har kört med öppna kort mot revisionen, hela kommunstyrelsen och bokslutskommittén är medvetna om att det är så här. Vi har gjort det här för medborgarnas bästa, säger Åsa Johansson.

Kommer ni att ändra i bokslutet efter kritiken?

– Jag tror att fullmäktige kommer att anta bokslutet trots kritiken, säger hon.