2017-03-17 17:06

2017-03-17 17:06

Damm rivs ut

HAGFORS: Fortum har fått tillstånd att riva ut dammen i Acksjön

Till sensommaren hoppas Fortum kunna riva ut dammen i Acksjön. Detta efter att ha fått tillstånd från mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Projektet genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland och Klarälvens vattenråd. Markägare och en rad ideella krafter, däribland Bergsängs byalag är involverade i processen.

Förutom rivningen av dammen ingår även andra biotopförstärkande åtgärder som länsstyrelsen ansvarar för.

Öringen gynnas

Nar projektet är klart är förhoppningen att området ska nå en god ekologisk status och att det blir gynnsammare förhållanden för bland annat öringen. Katarina Erelöf, miljösamordnare från Fortum leder projektet.

– Acksjödammen har haft viss betydelse för Fortum. Men eftersom det gynnar miljön tycker vi att det är en bra grej att göra, säger hon.

Fortum har nu påbörjat projektering av utrivningen.

Projektet genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland och Klarälvens vattenråd. Markägare och en rad ideella krafter, däribland Bergsängs byalag är involverade i processen.

Förutom rivningen av dammen ingår även andra biotopförstärkande åtgärder som länsstyrelsen ansvarar för.

Öringen gynnas

Nar projektet är klart är förhoppningen att området ska nå en god ekologisk status och att det blir gynnsammare förhållanden för bland annat öringen. Katarina Erelöf, miljösamordnare från Fortum leder projektet.

– Acksjödammen har haft viss betydelse för Fortum. Men eftersom det gynnar miljön tycker vi att det är en bra grej att göra, säger hon.

Fortum har nu påbörjat projektering av utrivningen.