2017-03-15 17:09

2017-03-15 17:09

”Vi gör om och gör rätt"

HAGFORS: Enkelriktningen av Skolgatan kommer nu att beslutas i kommunstyrelsen

Kommunen förklarar. Förvaltningsrätten avvisade överklagandena om Skolgatans enkelriktning och hänvisade ärendet åter till kommunen. Det visar sig att en liten miss gjorts i beslutsprocessen. Nu har kommunen skickat ut brev till de som överklagat.

Den 31 januari beslutade samhällsbyggnadsutskottet att Skolgatan enkelriktas i körriktningen mot Dalavägen. Detta beslut överklagades till förvaltningsrätten av bostadsrättsföreningen Flygaren, samt av Hagfors Måleri, Altans Godis Center och Hälsohuset. Den 28 februari meddelade förvaltningsrätten alltså att ärendet lämnas över till Hagfors kommun för ny handläggning.

Trafikföreskrift krävs

I beslutet sägs att förvaltningsrätten ”inte är behörig att pröva ett överklagande av ett beslut som meddelats av en kommunal nämnd med stöd av trafikförordningen.” Men Hagfors kommun hade inte stöd av trafikförordningen när beslutet fattades. För att kunna enkelrikta Skolgatan krävs en lokal trafikföreskrift som ska göras enligt trafikförordningen.

Är det en miss från er sida?

– Vi gör om och gör rätt. Det här är ju ett så ovanligt fall och vi har inte beslutat i något liknande tidigare, säger Ann-Sofie Ronacher, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Nu har kommunen begärt in yttranden i fråga om enkelriktningen från Trafikverket, polis och ambulans, samt räddningstjänst. Senast den 23 mars ska de komma in med synpunkter. Därefter ska kommunstyrelsen besluta om detta den 10 april. Vill man därefter överklaga beslutet, så gör man det till länsstyrelsen.

Fel formulering

Kommunen har också skickat ut brev till de som överklagat. Här uppges att fel formulering använts i samhällsbyggnadsutskottets beslut. Det stod att utskottet ”beslutar att Skolgatan enkelriktas i körriktningen mot Dalavägen”. I stället skulle den korrekta formuleringen varit ”Skolgatan kan komma att enkelriktas”.

– Det vi gjort är en viljeinriktning om att Skolgatan ska vara enkelriktad. Vi har inte varit tydliga, säger Ann-Sofie Ronacher.

Många positiva

Om kommunstyrelsen den 10 april säger ja till enkelriktning träder den nya trafikförordningen i kraft den 1 september.

– Även om det blir en överklagandeprocess efter kommunstyrelsens beslut är det viktigt att vi så fort som möjligt kommer igång med gatan för det är ju inte trevligt som det ser ut nu. Vi ska ha en tät kontakt med de berörda under processen. Men vi måste komma ihåg att det är många affärsidkare efter gatan som är väldigt positiva till det här också, så det är lite delat. En del är väldigt angelägna om att vi ska komma igång, säger Ann-Sofie Ronacher.

Den 31 januari beslutade samhällsbyggnadsutskottet att Skolgatan enkelriktas i körriktningen mot Dalavägen. Detta beslut överklagades till förvaltningsrätten av bostadsrättsföreningen Flygaren, samt av Hagfors Måleri, Altans Godis Center och Hälsohuset. Den 28 februari meddelade förvaltningsrätten alltså att ärendet lämnas över till Hagfors kommun för ny handläggning.

Trafikföreskrift krävs

I beslutet sägs att förvaltningsrätten ”inte är behörig att pröva ett överklagande av ett beslut som meddelats av en kommunal nämnd med stöd av trafikförordningen.” Men Hagfors kommun hade inte stöd av trafikförordningen när beslutet fattades. För att kunna enkelrikta Skolgatan krävs en lokal trafikföreskrift som ska göras enligt trafikförordningen.

Är det en miss från er sida?

– Vi gör om och gör rätt. Det här är ju ett så ovanligt fall och vi har inte beslutat i något liknande tidigare, säger Ann-Sofie Ronacher, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Nu har kommunen begärt in yttranden i fråga om enkelriktningen från Trafikverket, polis och ambulans, samt räddningstjänst. Senast den 23 mars ska de komma in med synpunkter. Därefter ska kommunstyrelsen besluta om detta den 10 april. Vill man därefter överklaga beslutet, så gör man det till länsstyrelsen.

Fel formulering

Kommunen har också skickat ut brev till de som överklagat. Här uppges att fel formulering använts i samhällsbyggnadsutskottets beslut. Det stod att utskottet ”beslutar att Skolgatan enkelriktas i körriktningen mot Dalavägen”. I stället skulle den korrekta formuleringen varit ”Skolgatan kan komma att enkelriktas”.

– Det vi gjort är en viljeinriktning om att Skolgatan ska vara enkelriktad. Vi har inte varit tydliga, säger Ann-Sofie Ronacher.

Många positiva

Om kommunstyrelsen den 10 april säger ja till enkelriktning träder den nya trafikförordningen i kraft den 1 september.

– Även om det blir en överklagandeprocess efter kommunstyrelsens beslut är det viktigt att vi så fort som möjligt kommer igång med gatan för det är ju inte trevligt som det ser ut nu. Vi ska ha en tät kontakt med de berörda under processen. Men vi måste komma ihåg att det är många affärsidkare efter gatan som är väldigt positiva till det här också, så det är lite delat. En del är väldigt angelägna om att vi ska komma igång, säger Ann-Sofie Ronacher.