2017-03-15 18:22

2017-03-16 12:01

Överklagandet avslås

UDDEHOLM: Länsstyrelsen har kommit med ett beslut

(UPPDATERAD) Länsstyrelsen har beslutat avslå en grannes överklagande om bygglov och startbesked för ett HVB-hem i det före detta skogskontoret i Uddeholm.

Turerna har varit många kring planerna på ett HVB-hem. I augusti avslog länsstyrelsen grannens överklagande av beviljat bygglov för HVB-hemmet. Grannen överklagade då detta till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. I februari kom domen. Den innebar att mark- och miljödomstolen upphävde Länsstyrelsens beslut och ”återförvisar målet till länsstyrelsen för erforderlig handläggning. ”Som domskäl angavs att ”länsstyrelsens beslut är behäftat med sådana brister att de med hänsyn till instansordningsprincipen inte kan läkas i högre instans”.

Nytt beslut

Nu har alltså länsstyrelsen kommit med ett nytt beslut, där överklagandet avslås i sin helhet. Grannen hade bland annat överklagat HVB-hemmets bygglov för att det kunde strida mot områdesbestämmelserna. Länsstyrelsen har också prövat om bygglovet innebär ”betydande olägenheter” för berörda grannar, något som finns reglerat i plan- och bygglagen. Men funnit att så inte var fallet. Även detta beslut går att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Start planeras

NWT har också varit i kontakt med Marita Bjursmarck, vd för Adélegården Värmland som vill öppna HVB-hemmet.

– Vi kommer att öppna inom kort. Vi har personal som väntar på att få börja jobba, säger Marita Bjursmarck.

Turerna har varit många kring planerna på ett HVB-hem. I augusti avslog länsstyrelsen grannens överklagande av beviljat bygglov för HVB-hemmet. Grannen överklagade då detta till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. I februari kom domen. Den innebar att mark- och miljödomstolen upphävde Länsstyrelsens beslut och ”återförvisar målet till länsstyrelsen för erforderlig handläggning. ”Som domskäl angavs att ”länsstyrelsens beslut är behäftat med sådana brister att de med hänsyn till instansordningsprincipen inte kan läkas i högre instans”.

Nytt beslut

Nu har alltså länsstyrelsen kommit med ett nytt beslut, där överklagandet avslås i sin helhet. Grannen hade bland annat överklagat HVB-hemmets bygglov för att det kunde strida mot områdesbestämmelserna. Länsstyrelsen har också prövat om bygglovet innebär ”betydande olägenheter” för berörda grannar, något som finns reglerat i plan- och bygglagen. Men funnit att så inte var fallet. Även detta beslut går att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Start planeras

NWT har också varit i kontakt med Marita Bjursmarck, vd för Adélegården Värmland som vill öppna HVB-hemmet.

– Vi kommer att öppna inom kort. Vi har personal som väntar på att få börja jobba, säger Marita Bjursmarck.