2017-03-14 17:39

2017-03-14 17:39

Samrådsmöte om Vindkraftpark

HAGFORS: Bergvik Skogs planer går vidare

Som NWT tidigare rapporterat om har Bergvik Skog planer på en vindkraftpark på tre områden inom Hagfors kommun. På en yta av 760 hektar kan vindkraftparken Gustav Adolf med 50 till 60 vindkraftverk bli verklighet.

Sent i höstas hade Bergvik Skog ett informationsmöte i församlingshemmet i Gustav Adolf. Den 4 april väntar samrådsmöte med kommunen och länsstyrelsen om planerna. Torsten Persson från Bergvik Skog är projektledare.

– Det är en lång process. Från att vi börjar processen tills att vi får tillstånd tar det 5 år och sedan tar det 2 år att bygga, så totalt 7 år kan det ta, säger han.

De tre områden som är ingår i vindkraftsplanerna är Hjortberget, norr om Gustavsfors, Vålberget öster om Gumhöjden och Upplundshöjden, sydväst om Gumhöjden. Nu har Skogsstyrelsen på uppdrag av Bergvik Skog genomfört en naturvärdesinventering på de aktuella områdena.

– Vi måste ta hänsyn till natur och kultur, fågellivet och vad folk tycker också, säger Torsten Persson.

Efter sommaren blir det samrådsmöte med allmänheten.

Sent i höstas hade Bergvik Skog ett informationsmöte i församlingshemmet i Gustav Adolf. Den 4 april väntar samrådsmöte med kommunen och länsstyrelsen om planerna. Torsten Persson från Bergvik Skog är projektledare.

– Det är en lång process. Från att vi börjar processen tills att vi får tillstånd tar det 5 år och sedan tar det 2 år att bygga, så totalt 7 år kan det ta, säger han.

De tre områden som är ingår i vindkraftsplanerna är Hjortberget, norr om Gustavsfors, Vålberget öster om Gumhöjden och Upplundshöjden, sydväst om Gumhöjden. Nu har Skogsstyrelsen på uppdrag av Bergvik Skog genomfört en naturvärdesinventering på de aktuella områdena.

– Vi måste ta hänsyn till natur och kultur, fågellivet och vad folk tycker också, säger Torsten Persson.

Efter sommaren blir det samrådsmöte med allmänheten.