2017-03-13 17:50

2017-03-13 17:50

Kompetensförsörjning stor utmaning för framtiden

HAGFORS: Kommunstyrelsen har haft sammanträde.

Bokslut och ombudgeteringar var ett par ärenden som diskuterades vid sammanträdet.

Det goda bokslutet på 23,5 miljoner kronor för 2016 togs upp.

– Egentligen skulle vi velat ha använda mer pengar i verksamheten och anställt personal på alla vakanta tjänster, men idag är det brist på olika personalgrupper. Hit hör lärare, socionomer och övriga specialisttjänster. Det börjar också bli svårt att få undersköterskor. Så kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss framgent, säger kommunalrådet Åsa Johansson (S).

Det beslutades också om ombudgeteringar.

– Det som inte genomfördes under 2016 i investeringsbudgeten ombudgeterar vi till 2017 års budget. Här finns till exempel Sundsbron, idrottshallen i Ekshärad och Råda Skola, som det avsatts pengar till och den är ju inte byggd, säger Åsa Johansson.

Skolbygge

För Råda Skola avsattes redan i 2015 års budget 3 miljoner kronor, pengar som följer med i detta års budget.

– Sedan kommer det ju bli mycket mer pengar än 3 miljoner kronor. Men nu väntar vi på utslaget från förvaltningsrätten. Det är ingenting som kommer att startas innan dess. Inhibitionen har ju blivit avslagen så egentligen skulle vi ju kunna bygga, men vi kommer inte att köra igång något innan det blir klart, säger Åsa Johansson.

Klättervägen

Kyrkhedens Idrottshall i Ekshärad kommer att börja byggas i år. Vid sammanträdet beslutades även att stänga Klättervägens utfart mot Storgatan.

– Det är en liten stickväg som vi ska stänga av för biltrafik för den korsar en cykelväg och det har hänt en del incidenter, säger hon.

Det goda bokslutet på 23,5 miljoner kronor för 2016 togs upp.

– Egentligen skulle vi velat ha använda mer pengar i verksamheten och anställt personal på alla vakanta tjänster, men idag är det brist på olika personalgrupper. Hit hör lärare, socionomer och övriga specialisttjänster. Det börjar också bli svårt att få undersköterskor. Så kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss framgent, säger kommunalrådet Åsa Johansson (S).

Det beslutades också om ombudgeteringar.

– Det som inte genomfördes under 2016 i investeringsbudgeten ombudgeterar vi till 2017 års budget. Här finns till exempel Sundsbron, idrottshallen i Ekshärad och Råda Skola, som det avsatts pengar till och den är ju inte byggd, säger Åsa Johansson.

Skolbygge

För Råda Skola avsattes redan i 2015 års budget 3 miljoner kronor, pengar som följer med i detta års budget.

– Sedan kommer det ju bli mycket mer pengar än 3 miljoner kronor. Men nu väntar vi på utslaget från förvaltningsrätten. Det är ingenting som kommer att startas innan dess. Inhibitionen har ju blivit avslagen så egentligen skulle vi ju kunna bygga, men vi kommer inte att köra igång något innan det blir klart, säger Åsa Johansson.

Klättervägen

Kyrkhedens Idrottshall i Ekshärad kommer att börja byggas i år. Vid sammanträdet beslutades även att stänga Klättervägens utfart mot Storgatan.

– Det är en liten stickväg som vi ska stänga av för biltrafik för den korsar en cykelväg och det har hänt en del incidenter, säger hon.