2017-03-10 20:01

2017-03-10 20:28

Stora expansionsplaner

HAGFORS: Järnverket Uddeholm förbereder för framtiden

Uddeholm vill ha möjligheten att expandera utefter Uvedsvägen i framtiden. Satsar företaget fullt ut innebär det att Hagälven måste dras om, Järnvägsmuseet, dressinverksamheten och företagen runt om kan flyttas.
– De berörda går i så fall skadeslösa ur det här. I exploateringsavtalet kommer att anges att Uddeholm ansvarar för detta, säger samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson.

Hagfors kommun och Uddeholm har tillsammans gjort en planbeskrivning och detaljplan för Hagfors tätorts sydvästra del från järnverket Uddeholm och sedan utefter Uvedsvägen och Hagälven.

Naturmark

Planen omfattar en yta på 48 hektar mark. Stora delar av planområdet utgörs av naturmark och våtmark. Syftet är att säkerställa framtida expansion. Planen ska nu ut på samråd och i oktober kan beslutet klubbas igenom i kommunfullmäktige. I november kan beslutet vinna laga kraft. Genomförandetiden är 15 år.

– Det behöver inte hända något på flera år. Men å andra sidan om ledningen i Uddeholm tar beslut om att de vill expandera så kan det gå väldigt snabbt. Har man allt planarbete framför sig då kanske de väljer att investera någon annanstans. Det vill man ju inte chansa på, säger Kenneth Eriksson.

Två etapper

Det är konsulter som på uppdrag av Uddeholm framtagit denna planbeskrivning tillsammans med Kenneth Eriksson.

– När allt vinner laga kraft innebär det inte att allt där försvinner. Det kommer att ha sin levnadstid till det är dags för expansion, säger Kenneth Eriksson.

Det är tänkt att byggas ut i två etapper. Den första etappen innebär att dressinbanan flyttas och andra verksamheter kan fortsätta att utnyttja området.

Hagälven

Etapp två innebär att området kring Hagälven tas i anspråk för industriområdet.

– Vi har föreslagit att Hagälven leds om och flyttas västerut. Tanken är att om man kan gräva om den tidigt i processen då förflyttar sig allt som lever i Hagälven till den nya sträckningen och då kan man fylla ut området som man senare ska bygga på, säger Kenneth Eriksson.

Vilka berörs av detta?

– Det är Gräsbergs bil, LM Bil och Helmia och Järnvägsmuseet och Elms som har lagerlokaler där. Det finns även ett bostadshus. Men alla berörda är kontaktade, säger han.

I planbeskrivningen nämns att Järnvägsmuseet vid en framtida expansion inte är lämpligt att ha ett besöksmål i anslutning till Uddeholm på grund av risker och säkerhet

Blir det någon ersättningsmark eller kontant ersättning till de berörda om Uddeholm utvidgar?

– Där kan jag svara ja i båda fallen. Det kan ju finnas olika lösningar och det är ju mellan Uddeholm och fastighetsägaren i så fall.

Kenneth Eriksson hoppas att allt går igenom.

– Vi hoppas vi går i mål. Det är ju jätteviktigt för Uddeholms vidare utveckling framåt och indirekt för Hagfors som kommun, säger Kenneth Eriksson.

Kommunalrådet Åsa Johansson är också positiv till Uddeholms expansionsplaner.

– Jag är inte så jätteinsatt. Men det som är väldigt positivt är att Uddeholm ser att de kommer att expandera och det är positivt för hela kommunen. Men det är en process som ska göras och den ser likadan ut för alla, säger Åsa Johansson.

Hagfors kommun och Uddeholm har tillsammans gjort en planbeskrivning och detaljplan för Hagfors tätorts sydvästra del från järnverket Uddeholm och sedan utefter Uvedsvägen och Hagälven.

Naturmark

Planen omfattar en yta på 48 hektar mark. Stora delar av planområdet utgörs av naturmark och våtmark. Syftet är att säkerställa framtida expansion. Planen ska nu ut på samråd och i oktober kan beslutet klubbas igenom i kommunfullmäktige. I november kan beslutet vinna laga kraft. Genomförandetiden är 15 år.

– Det behöver inte hända något på flera år. Men å andra sidan om ledningen i Uddeholm tar beslut om att de vill expandera så kan det gå väldigt snabbt. Har man allt planarbete framför sig då kanske de väljer att investera någon annanstans. Det vill man ju inte chansa på, säger Kenneth Eriksson.

Två etapper

Det är konsulter som på uppdrag av Uddeholm framtagit denna planbeskrivning tillsammans med Kenneth Eriksson.

– När allt vinner laga kraft innebär det inte att allt där försvinner. Det kommer att ha sin levnadstid till det är dags för expansion, säger Kenneth Eriksson.

Det är tänkt att byggas ut i två etapper. Den första etappen innebär att dressinbanan flyttas och andra verksamheter kan fortsätta att utnyttja området.

Hagälven

Etapp två innebär att området kring Hagälven tas i anspråk för industriområdet.

– Vi har föreslagit att Hagälven leds om och flyttas västerut. Tanken är att om man kan gräva om den tidigt i processen då förflyttar sig allt som lever i Hagälven till den nya sträckningen och då kan man fylla ut området som man senare ska bygga på, säger Kenneth Eriksson.

Vilka berörs av detta?

– Det är Gräsbergs bil, LM Bil och Helmia och Järnvägsmuseet och Elms som har lagerlokaler där. Det finns även ett bostadshus. Men alla berörda är kontaktade, säger han.

I planbeskrivningen nämns att Järnvägsmuseet vid en framtida expansion inte är lämpligt att ha ett besöksmål i anslutning till Uddeholm på grund av risker och säkerhet

Blir det någon ersättningsmark eller kontant ersättning till de berörda om Uddeholm utvidgar?

– Där kan jag svara ja i båda fallen. Det kan ju finnas olika lösningar och det är ju mellan Uddeholm och fastighetsägaren i så fall.

Kenneth Eriksson hoppas att allt går igenom.

– Vi hoppas vi går i mål. Det är ju jätteviktigt för Uddeholms vidare utveckling framåt och indirekt för Hagfors som kommun, säger Kenneth Eriksson.

Kommunalrådet Åsa Johansson är också positiv till Uddeholms expansionsplaner.

– Jag är inte så jätteinsatt. Men det som är väldigt positivt är att Uddeholm ser att de kommer att expandera och det är positivt för hela kommunen. Men det är en process som ska göras och den ser likadan ut för alla, säger Åsa Johansson.